Partijen houden hun kruit droog in discussie over Lelystad Airport

Den Haag - De Tweede Kamer heeft woensdag gedebatteerd over de luchtvaart in Nederland en, onderdeel daarvan, Lelystad Airport. De meeste partijen hielden daarbij hun kruit droog, ook nu het erop lijkt dat Brussel de door minister Cora van Nieuwenhuizen voorgestelde verkeersverdeelsregeling (VVR) goed zal keuren.

Heet hangijzer

Dat laatste was het heetste hangijzer voor het debat. Oorspronkelijk is Lelystad Airport bedoeld als overloopluchthaven voor Schiphol. Het vliegveld moet daarmee vakantievluchten accommoderen van maatschappijen die nu nog op Schiphol vliegen, maar daarvoor dat plekje willen opgeven voor Lelystad Airport. Brussel zette echter een streep door die plannen, omdat dat oneerlijke concurrentie zou zijn. Ook vliegtuigmaatschappijen die nu nog niet op Schiphol vliegen, zouden gebruik moeten kunnen maken van Lelystad Airport.

Daarop is een nieuwe regeling bedacht, waarmee ook die maatschappijen op Lelystad Airport terecht kunnen, maar maatschappijen die een plekje op Schiphol opgeven, voorrang krijgen. Die regeling lijkt wel de zegen van Brussel te krijgen.

Conceptbesluit

Maar in het woordje ‘lijkt’ zit de angel voor het wat tamme Kamerdebat van woensdag. Want al heeft de NOS een conceptbesluit van de Europese Commissie in handen, die minister heeft nog geen officieel bericht gehad. Zij verwacht die voor 27 september te krijgen, maar heeft dat niet zelf in de hand. En tot die tijd houden veel partijen hun kruit droog.

Voor en tegen

Natuurlijk, enkele oppositiepartijen deden dat woensdag niet. GroenLinks en de SP zijn tegen de groei van de luchtvaart en willen dat de ontwikkeling van Lelystad Airport tot passagiersluchthaven wordt stopgezet. 50Plus en de SGP zien in de huidige VVR grote bezwaren tegen Lelystad Airport. Daarmee kan namelijk ook autonome groei van de luchtvaart plaatsvinden, en dat was nooit de bedoeling.

Regeringspartij VVD wil dat Lelystad Airport zo snel mogelijk opengaat, ook dat standpunt is duidelijk. De andere regeringspartijen, CDA, D66 en ChristenUnie, houden hun standpunt echter nog even voor zich. Zij hebben zich eerder ook kritisch uitgelaten over autonome groei van de luchtvaart op Lelystad Airport, maar willen pas over de VVR-regeling praten als er officieel bericht is uit Brussel.

Laagvliegroutes

Minister Van Nieuwenhuizen bevestigde nog maar eens dat, een ander bezwaar van enkele regeringspartijen, de laagvliegroutes voor Lelystad Airport door een andere indeling van het luchtruim in de winter van 2020/2021 vervangen kunnen worden door hogere aanvliegroutes. Ook gaf zij aan dat de streep die de Raad van State zette door de stikstofregeling betekent dat voor de vliegbewegingen op en exploitatie van Lelystad Airport een onderzoek zal moeten worden uitgevoerd naar de stikstofuitstoot die dit veroorzaakt. Dat zal dan met andere maatregelen moeten worden gecompenseerd.

Provocatie

De SP toonde zich verbolgen over het feit dat ondertussen nieuwe verkeersleiders al aan de slag zijn gegaan op Lelystad Airport. Zij ziet dat als een provocatie van de minister, een signaal dat zij het vliegveld zo snel mogelijk open wil hebben. ‘Wat is uw boodschap voor die mensen als Lelystad Airport helemaal niet doorgaat?’ vroeg Cem Laçin zich af.

De minister gaf aan dat ze op die ‘als wat’-vraag geen antwoord kan geven. ‘Maar het inregelen van de verkeersleiding is belangrijk. Dat doe je voor de veiligheid. Zodat als er een besluit tot openstelling van het vliegveld wordt genomen, je ook daadwerkelijk aan de slag kan.’ Het is namelijk niet zo dat als je vandaag zou besluiten dat het vliegveld open gaat, je daar morgen een aantal verkeersleiders neer kunt zetten die dan onmiddellijk aan de slag kunnen. De apparatuur en procedures moeten eerst worden getest in de praktijk.

Spannend

Mocht Brussel alsnog groen licht geven voor de huidige VVR, dan is het spannend hoe met name de regeringspartijen D66 en ChristenUnie daarop zullen reageren. Maar ook het standpunt van de PVV is nog niet geheel duidelijk. Die partij heeft steeds gepleit voor verdere uitbreiding van Schiphol van 500.000 naar 580.000 vliegbewegingen, maar als dat er niet in zit, is het spannend om te zien hoe men tegenover Lelystad Airport staat.

Andere discussies

Ondertussen hebben de VVD en D66 wel een voorstel voorbereid waarin de minister wordt opgeroepen kennis over en initiatieven voor elektrisch vliegen in Nederland te faciliteren en te bevorderen. Nederland moet daarin vooroplopen, vinden beide partijen, omdat dat een oplossing kan zijn voor de vervuilende uitstoot van vliegtuigen. Dat Duitsland ook heeft aangekondigd hierin koploper te willen worden, betekent niet dat Nederland geen ambitie moet hebben. ‘De tijd dat we Duitsland lieten winnen, is niet meer,’ zei VVD-kamerlid Remco Dijkstra.

En los van de discussie over meer vluchten op Schiphol en de uitbreiding van Lelystad Airport gaat de Tweede Kamer ook debatteren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een vliegveld in zee. Dat zou, in de verre toekomst, wellicht een oplossing kunnen zijn voor heikele discussies over de andere vliegvelden in Nederland.