Flevoland koploper biologische landbouw

Regio - De provincie Flevoland blijft in Nederland koploper als het om biologische landbouw gaat. Het biologisch areaalaandeel in Flevoland was in 2018 het grootst van alle provincies en met 12,8 procent ook het snelst groeiende.

Dit blijkt uit het Bionext Trendrapport 2018, met daarin alle Nederlandse en mondiale ontwikkelingen van biologische landbouw, productie en consumptie. 

Het biologisch landbouwareaal in Nederland is in 2018, zoals verwacht op basis van het aantal bedrijven in omschakeling, met ruim 10 procent fors gegroeid. Het landbouwareaal steeg afgelopen jaar van 60,4 naar 66,6 duizend hectare. Daarbij is de akkerbouw met ruim 7 procent het meeste gegroeid. Qua provincies groeit Flevoland het ook dit jaar het hardst: het biologisch areaalaandeel in deze regio is het grootst en met 12,8 procent ook het snelst groeiende. Zeeland heeft nog het kleinste aandeel biologisch areaal, met slechts 1,9 procent van de totale landbouw.

Biologische omzet groeit

Ook de totale omzet van biologische producten is in Nederland het afgelopen jaar flink gestegen (8,4 procent) naar ruim 1,6 miljard euro. Het biologisch aandeel op de totale voedingssector stijgt hiermee van 3,2 procent naar 3,4 procent. Veruit het grootste deel wordt in het supermarktkanaal gerealiseerd. Het biologische ei blijft nog steeds het product met het hoogste marktaandeel in de supermarkt, namelijk 16 procent.

Europa realiseert sterkste groei

Mondiaal is het biologisch landbouwareaal met 20 procent gegroeid, met een wereldwijde biologische omzet van 109 miljard euro, een flinke groeiversnelling zowel in productie als in consumentenbestedingen. Europa weet met 43 milard omzet op biologische producten te grootste groei te realiseren. Noord-Amerika (USA en Canada) blijven net als voorgaande jaren marktleider met bijna 42 procent aandeel.

Nederlandse groei blijft achter

Met een totaal areaalaandeel van 4 procent, inclusief omschakeling, blijft biologisch Nederland flink achter op het EU-gemiddelde van 7 procent. Zo is in Duitsland inmiddels 12 procent van het totale areaal biologisch. Frankrijk neemt een enorme voorsprong met een areaalgroei van 20 procent, waardoor ook zij uitkomen op 10 procent bio-areaalaandeel, gelijk aan Spanje en Italië. Denemarken en Oostenrijk kennen al een bio-areaalaandeel van 20 procent. Een van de belangrijkste verschillen met Nederland, is dat een aantal andere EU-landen streefcijfers voor biologische landbouw kennen. Zo streeft Frankrijk naar 15 procent biologische landbouw in 2022, Duitsland streeft naar 20 procent in 2030. 

Miriam van Bree, Teammanager Kennis & Innovatie bij Bionext: 'De biologisch sector in Nederland heeft nu al een kleine achterstand qua groei in vergelijking met andere landen. Zonder streefcijfers of specifiek beleid dat koplopers stimuleert om een bijdrage te leveren aan het klimaat, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, water en dierenwelzijn, zal Nederland qua groei steeds verder achterblijven'.

Biologische horeca in de kinderschoenen

Het marktaandeel biologisch in het foodservicekanaal blijft nog flink achter ten opzichte van het marktaandeel in het klassieke retailkanaal. Ondanks een forse omzetstijging van 15 procent, blijft het marktaandeel biologisch nog maar 1,7 procent in 2018. Belangrijkste oorzaken lijken het beperkte aanbod en het gebrek aan kennis binnen het kanaal.