Lessen visstandbeheer op Aeres VMBO Emmeloord

Emmeloord - Zestien leerlingen uit klas 3 vmbo op het Aeres VMBO in Emmeloord zijn dit schooljaar gestart met het gloednieuwe keuzevak visstandbeheer en sportvissen. Het vak is uniek in Nederland.

Initiatiefnemer en ontwikkelaar van de lessen is docent Gerald Tijms, die fervent visser is. ‘Leerlingen gaan letterlijk het water in om te ontdekken wat er leeft en leren o.a. over de invloedsfactoren op de waterkwaliteit.’ Ook is er een les waarin echt gevist wordt.

Sinds een aantal jaar worden in vmbo keuzevakken aangeboden waarbij leerlingen de kans krijgen om zich alvast te verdiepen in een gewenste richting voor het mbo. Elke week volgt een leerling 4 uur een keuzevak en hij of zij rondt deze lessen af met een theorie- en praktijkexamen. Een keuzevak zoals Visstandbeheer bestond nog niet, een gemiste kans vond Tijms. ‘Het thema leent zich uitstekend voor leren over ecologie en biologie en leerlingen kunnen vervolgens doorstromen naar een mbo visacademy of toegepaste biologie.’ In samenwerking met de beroepspraktijk: o.a. Toms Creek en Staatbosbeheer, kwam het lesprogramma tot stand en is het goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs. Inmiddels hebben drie andere groene-vmbo’s belangstelling getoond om het keuzevak op te nemen in hun programma.

Waadpakken

De eerste les was voor de leerlingen direct een vuurdoop, gekleed in waadpakken gingen ze op onderzoek in de sloten bij Emmeloord. Best spannend vonden de leerlingen. Centraal stond het leven van planten en dieren en het verschil tussen een plas en een sloot. Met behulp van een schepnet werden een snoek, kleine voorntjes, een zeelt en zelfs de kleine modderkruiper aangetroffen. Die laatste komt voor op de rode lijst voor vissen. In de komende 15 weken leren de scholieren over waterkwaliteit, visstandbeheer, typering van water, meten en interpreteren van gegevens, over het kweken van vis en komt ook de kaderrichtlijn water aan bod. Een excursie naar de beroepspraktijk zoals een viskweker of het Waterschap staan ook op het programma.

Ecologisch advies

De periode wordt afgesloten met proeve van bekwaamheid, waarin de leerling een ecologisch advies uitbrengt op basis van metingen die hij doet in het water. Tijdens de lessen is er aandacht voor de mate van vervuiling van water, de oorzaken van vervuiling en de invloed van temperatuur op zuurstof in water. Een leerling leert wat het leven in het water zegt over de kwaliteit van het water.