Veldleeuwerik stopt per 1 januari 2020

Emmeloord - De Stichting Veldleeuwerik uit Emmeloord stopt met ingang van 1 januari 2020.

De stichting was bijna 18 jaar verbinder, realisator en voorloper in de duurzame landbouwketen. Veldleeuwerik zocht het afgelopen jaar actief naar nieuwe financieringsmogelijkheden. Hierbij stonden de belangen van de teler voorop. Omdat deze verkenning tot op heden niet heeft geleid tot concreet resultaat, stopt het huidige Veldleeuwerik met ingang van 2020.

Kennisplatform

Veldleeuwerik is een uniek kennisplatform van telers, afnemers, toeleveranciers, adviesorganisaties en belangenbehartigers uit heel Nederland, dat samen werkt aan een toekomstbestendige voedselproductie. Binnen de sector zijn Veldleeuwerik telers dan ook voorlopers in de verduurzaming van de grondgebonden open teelten.

Het praktijknetwerk van Veldleeuwerik en de thema’s waarop zij actief is zijn momenteel maatschappelijk en politiek relevanter dan ooit. Veldleeuwerik is actief betrokken bij vele plannen en visies van overheid en sector, en is een voorbeeld voor vele regionale en landelijke projecten en initiatieven. Echter, het voortbestaan van Veldleeuwerik is geen vanzelfsprekendheid.

Partners neemt af

Het aantal aan Veldleeuwerik deelnemende partners neemt af, en daarmee de baten van de stichting. De huidige structuur en verdienmodel sluiten niet meer aan op de veranderende manier waarop de keten, sector, maatschappij en overheid tot verduurzaming willen komen in de landbouw. Het einde van het huidige Veldleeuwerik is daarom een onontkoombare conclusie.

De gezamenlijke inzet binnen Veldleeuwerik is van grote betekenis geweest voor de realisatie en vertaling van het begrip duurzaamheid in de Nederlandse landbouw.