Fryslân wenst kostenplaatje Lelylijn van het rijk

Leeuwarden - Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken formeel gevraagd een kosten-batenanalyse te maken van de aanleg van de Lelylijn, meldt de Leeuwarder Courant.

Dit blijkt uit de provinciale zienswijze op de ontwerp-omgevingsvisie. De snelle treinverbinding tussen het Noorden en de Randstad ontbreekt daarin.