Flevolandse boeren ruimen middelenkast op

Regio - Akkerbouwers, glastuinders, fruittelers, bollentelers, boomkwekers en loonwerkers hebben van november 2018 tot mei 2019 deelgenomen aan de ‘Bezemactie Flevoland’. Door deze actie is in totaal 26.500 kg aan gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd, zodat deze middelen niet meer in het milieu terecht kunnen komen.

De actie is uitgevoerd in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland onder het programma Actieplan Bodem & Water. De uitvoering vond plaats door CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met de gewasbeschermingshandel.

Land- en tuinbouwbedrijven gaan steeds bewuster en zorgvuldiger om met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en investeren in emissiebeperkende maatregelen. Afvoer van restanten gewasbeschermingsmiddelen die niet meer toegelaten en/of verouderd zijn, is onder andere lastig door het ontbreken van goede inzamelpunten. Hierdoor blijven deze middelen vaak in de kast staan en is er een risico dat deze chemische stoffen in het oppervlaktewater en grondwater terechtkomen. Door de ‘Bezemactie’ leveren agrariërs hun oude middelen in. De actie is laagdrempelig, kosteloos en anoniem voor de ondernemer.

Vijf ophaalrondes

Bedrijven die hebben meegewerkt aan de ‘Bezemactie’ zijn: Agrifirm Plant, Delphy, Gebr. Eveleens, Heyboer, Mertens, Profytodsd, R. van Wesemael, Ten Brinke en Van Iperen. De adviseur heeft samen met de agrariër de middelenkast nagelopen. Een erkende afvalinzamelaar heeft in totaal vijf ophaalrondes uitgevoerd. De ‘Bezemactie’ is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Flevoland en Vitens. Ook heeft het waterschap een vergoeding voor de afvoer- en verwerkingskosten van Stichting Opruiming Restanten van Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL) ontvangen.

Resultaten

Tijdens de ‘Bezemactie Flevoland’ bezochten adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen in totaal 523 deelnemers. Daarmee heeft 26% van alle Flevolandse agrariërs deelgenomen. Bij 56 deelnemers hoefden geen restanten gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd te worden. Dit betekent dat 11% van de bezochte land- en tuinbouwbedrijven zijn middelenkast op orde had. In totaal is 26.500 kg aan gewasbeschermingsmiddelen ingezameld en afgevoerd. Ook in andere provincies zijn of worden ‘Bezemacties’ uitgevoerd. Meer informatie en resultaten: www.bezemdoordemiddelenkast.nl.

Afvoer middelen verbeteren

De adviseurs geven aan dat deelnemers de ‘Bezemactie’ waarderen en dat de actie in een behoefte voorziet. Het is goed als regelmatig de middelenkast ‘opgeschoond’ wordt. Veel agrariërs/adviseurs doen dit gelukkig al geregeld. Uit de ‘Bezemacties’ volgt dat het wenselijk is dat de inzameling en afvoer van niet meer toegelaten en verouderde gewasbeschermingsmiddelen in Nederland wordt verbeterd. Op dit moment zijn betrokken partijen hierover met elkaar in gesprek.