'We hebben een fantastische burgemeester kapot gemaakt zien worden'

Emmeloord - Politieke partijen uit Noordoostpolder reageren op de ontstane ophef rondom het vertrek van burgemeester Bouman. Hij maakte maandag bekend te vertrekken. Er kwamen daarop veel vragen naar boven.

Zelf gaf Bouman in een verklaring aan dat een verschil van inzicht heeft geleid tot zijn vertrek. Woendag bracht Omroep Flevoland naar buiten dat er sprake van vermeend ongewenst gedrag was. Dit gedrag zou meespelen in het vertrek van Bouman. De beschuldigingen hebben overigens niet geleid tot een officiële klacht. Na onderzoek is bovendien niet gebleken dat hier een reden toe was.

Mosterd na de maaltijd

Bouman reageerde woensdagavond geschokt op het verhaal. Het college van Noordoostpolder nam afstand van het verhaal. In een verklaring reageert ONS Noordoostpolder: 'Een dergelijke beschuldiging werkt enorm beschadigend. Als burgemeester ben je dan aangeschoten wild. Als Omroep Flevoland dit van bronnen in de gemeente verneemt, dan is de gemeente daarvoor verantwoordelijk. Het ontkrachten door een persbericht vanuit het college is mosterd na de maaltijd. Het bericht is dan, immers, al in de wereld gebracht. Ook van deze klachten en de opvolging daarvan was de gemeenteraad niet op de hoogte. Dit, naast de problematische verhoudingen met betrekking tot de bestuurscultuur lijkt geleid te hebben tot een optelsom waarbij Bouman niet anders kon dan vertrekken.'

Buitenspel

ONS heeft Bouman altijd gesteund in zijn missie om de cultuur binnen de gemeente te veranderen, geeft de partij aan. Bouman wilde minder macht bij ambtenaren, meer macht bij de raad, zoals de rollen verdeeld zouden moeten zijn. 'ONS betreurt het dat onze burgemeester, vermoedelijk door krachten in het gemeentehuis, het werken onmogelijk is gemaakt. Daarnaast zijn we verontwaardigd dat de raadsleden van ONS ‘het nieuws’ achteraf hebben moeten vernemen. De raad is hier compleet buitenspel gezet.'

Diepgravend onderzoek

De fractie van ONS dringt, samen met SP en PvdA, aan op een diepgravend onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren en waarom de raad hier niet in gekend is, door een externe onafhankelijke onderzoeker. 'Daarnaast wil de fractie van ONS van het college vernemen waarom al het bovenstaande niet met de gemeenteraad is gedeeld. Dit druist in tegen alle regels en afspraken en is daarom volstrekt onacceptabel.'

'In de afgelopen dagen hebben we een fantastische burgemeester kapot gemaakt zien worden en zien vertrekken', aldus ONS. 'De raad heeft helaas de kans niet gekregen om in te grijpen.'

'Vertrouwen in college en ambtelijke organisatie is geschaad'

De fractie PvdA-NOP vindt dat het college en de ambtelijke organisatie informatie heeft achtergehouden over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van de oud-burgemeester. 'Dit vindt de fractie een zeer ernstige nalatigheid.'

'Bij het geringste vermoeden hiervan hoort de raad namelijk via haar presidium (het besturend orgaan van een organisatie, red.) op de hoogte gebracht te worden. Dat is niet gebeurd. Nu is er een burgemeester beschadigd zonder onderbouwing en is bij de raadsleden geen enkel teken van grensoverschrijdend gedrag bekend. Dit is kwalijk en valt de organisatie te verwijten. De beschuldiging lijkt twijfelachtig.'

Er is bij de fractie PvdA-NOP geen informatie bekend dat er een zaak loopt. 'Het kan toch niet zo zijn dat de burgemeester pootje wordt gelicht om zo het echte probleem, namelijk het verschil van mening over de wijze van besturen, niet te benoemen.'


Gerelateerd nieuws