Mike start actie voor eenzame mensen

Marknesse - Eenzaamheid ligt op de loer, vooral als je ziek bent of geen netwerk hebt. Mike van de Beek uit Marknesse wil door een rolstoelbus eenzame mensen regelmatig een fijne dag bezorgen.

Toen Mike zelf ziek was, ontdekte hij dat sommige mensen moeite hadden om hiermee om te gaan en daarom wegbleven. Mike heeft in zijn leven al vaak projecten opgezet om andere mensen te helpen. Veel projecten waren in het buitenland. Nu wil Mike juist mensen dichtbij helpen. Hij wil eenzame oudere, hulpbehoevende en mindervalide mensen die in de Noordoostpolder en omgeving wonen graag eens per week meenemen voor een uitje.

Rolstoelbus

Hiervoor wil Mike een 9-persoons rolstoelbus aanschaffen. Hij heeft een bedrag nodig van ongeveer 45.000 euro voor de aanschaf van de bus en het geschikt maken van de bus met een rolstoellift. Mike heeft inmiddels zijn eigen auto voor dit doel verkocht en ook zijn caravan staat te koop. Het overige geld hoopt hij van sponsors te krijgen. (zie website) Dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn.

Met de rolstoelbus wil Mike minimaal een tot twee keer per week zorgen voor een leuke dag voor de doelgroep. Hij hoopt dat de rolstoelbus een verbindende factor wordt voor de mensen die er gebruik van gaan maken. De bus kan hen uit een isolement halen en helpen om een sociale kring op te bouwen.

Donaties

Sinds begin oktober benadert Mike bedrijven voor een donatie. Uiteraard worden donaties van particulieren ook zeer gewaardeerd. Om financieel transparant te zijn, vragen ze eerst alleen om een financiële toezegging. Zodra het streefbedrag van 45.000 euro is toegezegd, gaan ze over tot het innen van het geld. Mike en Inge doen dit project belangeloos. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen. Op www.mikevandebeek.nl/project-rolstoelbus laten ze zien waar het sponsorgeld voor is ingezet. Op deze website staat tevens meer informatie over het project en wie inmiddels de sponsors zijn.

Bedrijven die meedoen worden d.m.v. een logo en link op de website geplaatst en zullen daarop blijven staan tot deze website uit de lucht gaat. Deze website bestaat al vanaf 1986. Al vanaf 1 euro welkom.