Karst Elzinga krijgt erepenning van ’t Nut

Blokzijl - Karst Elzinga (72) was 26 jaar penningmeester van ’t Nut Blokzijl. Voor die verdienste ontving hij afgelopen vrijdag een erepenning. Piet Hamelink, voorzitter van de overkoepelende landelijke vereniging, reikte hem die uit in De Ploats.

‘Ik had geen enkel idee hiervan, dit is een grote verrassing,’ zegt Elzinga daags nadat hij de erepenning heeft ontvangen. In het bijzijn van drie van zijn kinderen en natuurlijk zijn vrouw Tjikkie, die ook lid is van de vereniging, kreeg hij vrijdag de erepenning na afloop van de jaarvergadering van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen van het departement Blokzijl of kortweg ’t Nut Blokzijl.

Op de erepenning prijkt een portret van de oprichter Jan Nieuwenhuijzen uit Monnikendam. Deze predikant richtte de vereniging op in 1784. Al gauw volgden departementen in het hele land, waaronder in Blokzijl in 1796. Het doel van Jan Nieuwenhuijzen was om de ontplooiing van de leden te bevorderen door middel van onderwijs, ontwikkeling en maatschappelijk discussie.

‘Leuke dingen doen’

‘Sinds ik in 1974 lid ben geworden, is het doel van ’t Nut vooral leuke dingen doen,’ zegt Elzinga. Hij weet dat voor zijn tijd vaak bijeenkomsten in de bibliotheek werden gehouden. De functie van penningmeester ging hij vervullen nadat hij een paar jaar lid was. Inmiddels heeft hij de functie neergelegd.

Tegenwoordig organiseert het bestuur van de vereniging, die 150 leden in Blokzijl en omgeving heeft, jaarlijks zeven bijeenkomsten. Aan die activiteiten doen elke keer zo’n 25 tot 45 leden mee. Dit seizoen heeft ’t Nut Blokzijl geopend met een reisje naar Utrecht. Verder staan op het programma volgens voorzitter Lia ter Horst: ‘In samenwerking met de ijsvereniging organiseren we een avond met Erik Hulzebosch, gaan we op excursie naar de Kooi van Pen in Wetering en bezoeken we de toneelvoorstelling van Ons Genoegen.’

‘Nutmensen zijn sociaal’

De vereniging bestaat uit zowel mannen als vrouwen. ‘We houden met beiden rekening. Als we voor de mannen een bezoek aan een bierbrouwerij organiseren, gaan de vrouwen een uurtje shoppen.’ Secretaris Gré Bos voegt daaraan toe: ‘Nutmensen zijn sociaal, de ondernemers die lid zijn gunnen elkaar iets en als ze een avondje uit gaan, dan weten ze zich te kleden.’

Sociaal

Bos vindt dat Elzinga de erepenning zeker verdiend heeft. ‘Hij is betrouwbaar, stabiel, sociaal en in alle jaren niets veranderd.’ Dat sociale blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij behulpzaam is en aan ieder lid zijn betrokkenheid toont. ‘Bij een reisje telt hij altijd de koppen in de bus.’ Bos vertelt verder dat Elzinga de contributie altijd persoonlijk bij de leden thuis inde. ‘Hij bezocht er drie per avond en plande de laatste bij degene, waar hij een borreltje kreeg.’

Veel Blokzijligers kennen hem, ook van de Mechanisatiebedrijf De Nekker & Elzinga, waar nu zijn zoon de scepter zwaait. Het bestuurswerk deed Elzinga volgens Bos heel degelijk, op een ouderwetse manier zonder daarvoor een computer te gebruiken. Wel kreeg hij hulp van zijn vrouw Tjikkie, die de contributiekaarten schreef en op de pc de ledenlijsten en het financieel verslag maakte. Vrijdagavond kreeg zij daarom een mooie bos bloemen.