Talent staat aan vooravond van herregistratie

Tollebeek - Adama, een toonaangevende wereldwijde producent en distributeur van gewasbeschermingsmiddelen, startte maandag een onderzoek bij telers in de Noordoostpolder. Dit in het kader van de herregistratie van het middel Talent.

Dit in het kader van de herregistratie van het middel Talent. Onder meer aan teler Jan Ballast in Tollebeek werd een bezoek gebracht.

Herbeoordeling

Olaf van Campen van Adama legt uit wat er precies gebeurt. ‘Voor een gewasbeschermingsmiddel vindt iedere tien jaar een herbeoordeling plaats’, vertelt hij. ‘Voor een herregistratie moeten iedere keer nieuwe studies worden aangeleverd. Er komen telkens nieuwe eisen, nieuwe modellen en de overheid vindt nieuwe rekenmethodes uit. Daarom moeten wij per middel iedere tien jaar nieuwe gegevens van de middelen, die gebruikt worden voor de bewaring van aardappelen, aanleveren. In dit geval gaat het om Talent. De studies moeten voor het komende jaar zijn aangeleverd. In tien jaar kan er veel veranderen, maar als een middel weer wordt goedgekeurd, is het tien jaar lang beschikbaar. Dat is voor de teler een aanvaardbare termijn.’

Het onderzoek wordt gedaan door AgroChemex International Ltd., een onafhankelijk bedrijf uit Engeland, met een GLP-erkenning (Good Labaratory Practice). ‘Dat onderzoek mogen wij natuurlijk zelf niet doen. We laten het uitvoeren door een erkende instantie. De meetresultaten gaan naar Engeland en die gegevens kunnen wij uiteindelijk toevoegen aan het dossier dat we indienen.’

Terug in december

Dat dossier wordt door Adama aangeleverd bij het CtgB, het College van toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Van Campen: ‘Zij beoordelen dan of een gewasbeschermingsmiddel beschikbaar mag blijven voor de land-en tuinbouw.’ De Engelse onderzoekers komen in december terug om het onderzoek daadwerkelijk uit te voeren. Twee weken lang verblijven ze in de polder. Nadien gaan de gegevens naar Engeland, waarna Adama ze retour krijgt ter indiening bij het CtgB. ‘Het onderzoek is nodig om aan te tonen dat het middel veilig is voor mens, natuur en milieu.’

Alexander Drost