Ruim 75 duizend Flevolanders geven toestemming voor orgaandonatie

Regio - Sinds het aannemen van de nieuwe donorwet in februari 2018 hebben 148.615 inwoners van Flevoland vanaf 12 jaar hun keuze vastgelegd in het donorregister. Van hen geven 75.378 Flevolanders toestemming voor orgaandonatie en 56.465 Flevolanders geven geen toestemming.

Het aantal mensen in Flevoland dat de keuze overlaat aan familie of een ander vormt met 16.772 registraties de kleinste groep.

Donorwet gaat in op 1 juli 2020

De nieuwe donorwet gaat in op 1 juli 2020. In de nieuwe wet is bepaald dat iedereen die in Nederland woont én ouder is dan 18 jaar vanaf die datum in het Donorregister komt. Welke keuze je maakt, dat bepaal je zelf. Wie geen keuze invult, komt vanaf 1 juli 2020 in het register te staan met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

Voorlichting

Op dit moment hebben bijna 6,7 miljoen (44%) van de Nederlanders van 12 jaar en ouder hun keuze geregistreerd. Om de Nederlanders die nog niet in het Donorregister staan te informeren en motiveren hun keuze in te vullen, gaan voorlichtingsteams vanaf de Week van het Donorregister  (21-27 oktober) tot 1 juli 2020 door heel Nederland de straat op. Daarnaast vinden er in zo’n 70 ziekenhuizen activiteiten plaats en is de campagne zichtbaar op radio, TV, in en op vervoersmiddelen zoals bussen en vrachtwagens.

De Week van het Donorregister is onderdeel van de voorlichtingscampagne ‘Het nieuwe Donorregister’ van het ministerie van VWS.