Herdenking overledenen in Antonius Sneek

Sneek - In het Antonius Ziekenhuis in Sneek wordt vrijdag 15 november de gelegenheid geboden om patiënten te gedenken die in het afgelopen jaar tijdens hun verblijf in het ziekenhuis zijn overleden.

Gedurende de dag worden er om 11.00, 13.00, 15.00 en 19.00 uur herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. Om 17.00 uur is er een bijeenkomst waarin alleen kinderen worden herdacht. Tijdens deze samenkomsten luisteren we naar muziek en worden er teksten voorgelezen. In een moment van gedenken worden de namen genoemd en is er voor nabestaanden gelegenheid om een kaarsje te branden en een wit steentje, met daarop de naam van de overledene, op een gedenktafel te leggen. Dit gebeurt in het stiltecentrum van het ziekenhuis.

Persoonlijk

Nabestaanden zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Omdat niet alle adressen bekend zijn bent u ook langs deze weg als nabestaande van harte uitgenodigd om bij deze dag aanwezig te zijn. De geestelijk verzorger van het Antonius Ziekenhuis, Michiel van Blanken, geeft leiding aan het gemeenschappelijke herdenken en is verder gedurende de dag beschikbaar voor gesprek en contact. Voor meer informatie over deze dag kunt u contact opnemen met de afdeling geestelijke verzorging van het Antonius Ziekenhuis. Telefoonnummer : 0515 – 48 88 88