Focus op talent, ouderen en amateurs

Emmeloord - In het nieuwe cultuurbeleid wil de gemeente Noordoostpolder meer aandacht voor talentontwikkeling, een meer toegankelijk cultureel aanbod voor ouderen en de vorming van een platform voor alle amateurkunstverenigingen.

Hiervoor wordt de kennis en ervaring van het Cultuurbedrijf ingezet. Ook wordt gesproken over de inzet van subsidie voor cultuuronderwijs op scholen. Tenslotte wil de gemeente haar beeldende kunstbezit beter promoten. Eerder werd al besloten om extra subsidie voor de biblitheek te reserveren, zodat de dienstverlening die we van hen gewend zijn voor Noordoostpolder op niveau blijft.

Raad

Het nieuwe cultuurbeleid, dat met input van de culturele instellingen en verenigingen is opgesteld, wordt 2 december besproken in de raadscommissie en 16 december in de raad.