Waterschap Zuiderzeeland controleert teeltvrije zones in 2020

Regio - Waterschap Zuiderzeeland gaat in 2020 de boer op om graanakkers in Flevoland op teeltvrije zones te controleren. Deze zone, waarop géén gewas of niet hetzelfde gewas groeit als op de rest van het perceel, is op 1 januari 2018 verbreed van 25 centimeter naar 50 centimeter.

Het waterschap volgt daarin de landelijke wet- en regelgeving. 'In 2018 en 2019 hebben we agrariërs geïnformeerd over deze wijziging. Daarnaast hebben we afgelopen twee jaar advies gegeven op het moment dat we een te smalle teeltvrije zone zagen. In 2020 gaan we een controle uitvoeren. Natuurlijk doen wij dit liever niet en zien wij graag dat iedereen zich houdt aan de teeltvrije zone bij granen'.

Spuit- en mestvrij

Een teeltvrije zone is een strook grond tussen het oppervlaktewater en het te telen gewas. Hierop staat géén gewas of niet hetzelfde gewas als op de rest van het perceel. De teeltvrije zone is ook een spuitvrije én mestvrije zone. Uitzondering op spuitvrij is dat alleen pleksgewijze onkruidbestrijding met een afgeschermde spuitdop mag plaatsvinden.

Volgens de regelgeving mogen granen niet binnen 50 centimeter van de sloot staan. 'Een teeltvrije zone betekent ook daadwerkelijk teeltvrij. Alleen bij grasland mag gras in de teeltvrije zone staan', benadrukt het waterschap.