Innovatiecluster Noordoostpolder van start

Noordoostpolder - Ook dit jaar stond de derde vrijdag van november in het teken van het ondernemerschap op de ‘Dag van de ondernemer’. In de Noordoostpolder stond de dag in het teken van de start van Innovatiecluster Noordoostpolder.

'Dit is pionieren in optima forma', aldus gedeputeerde Jan Nico Appelman, gedeputeerde EZ provincie Flevoland, en Hans Wijnants, wethouder EZ gemeente Noordoospolder.

Tijdens het bedrijfsbezoek aan Van Hees Machinery in Ens werd de start gemarkeerd van het Innovatiecluster Noordoostpolder, met acht bedrijven uit de maakindustrie. Gedreven door de krappe arbeidsmarkt en de transitie richting industrie 4.0 is door de deelnemende bedrijven een eigen investering gedaan als het gaat om de verkenning van de samenwerking met elkaar en diverse stakeholders en te komen tot een eerste opzet van het Innovatiecluster met een ambitieuze activiteiten- en projectenagenda.

Brede ondersteuning

De samenwerking bleek vrijdag breed ondersteund vanuit de regionale overheden en de onderwijsinstellingen om zo gezamenlijk in te zetten op binden, boeien en ontwikkeling van talent, stimuleren van innovatie door het delen van kennis en expertise en natuurlijk promotie van de regio en haar bedrijvigheid. De presentatie vond plaats in het bijzijn van de gedeputeerde van Economische Zaken, Jan Nico Appelman, de wethouder Economische Zaken gemeente Noordoostpolder, Hans Wijnants en Tweede Kamerlid Hilde Palland.

In de Noordoostpolder is al het succesvolle Agrofoodcluster actief en samen met het nieuwe Innovatiecluster werd nogmaals onderstreept dat samenwerking van groot belang is voor een sterke regionale economie en werkgelegenheid. Rik van Hees, directeur VHM, neemt deel aan beide clusters en onderstreepte nogmaals het belang van samen en wat dit VHM oplevert.