Wijkbijeenkomst voor inwoners van De Zuidert

Emmeloord - Bent u nieuwsgierig hoe de contacten in uw wijk zijn? is er bijvoorbeeld sprake van eenzaamheid? Wat vindt u belangrijk in uw wijk? Zijn er ideeën voor nieuwe activiteiten? En wilt u zich misschien ergens voor inzetten in uw wijk?

Op woensdag 11 december is er een wijkbijeenkomst voor bewoners van De Zuidert. Inloop is vanaf 19:00 uur, start is om 19:30 uur in buurthuis De Brulboei. Tijdens deze bijeenkomst worden de uitkomsten van het buurtonderzoek dat onlangs is uitgevoerd in de wijk, gedeeld.

Daarna is er gelegenheid om samen te brainstormen over hoe de nieuwe ideeën en de signalen uit het onderzoek opgepakt en gerealiseerd kunnen worden. Als u nog ideeën hebt of als u de enquête nog niet hebt ingevuld, dan is  dit uw kans. Zonder uw betrokkenheid en deelname gaat het ons niet lukken. 

De wijkbijeenkomst wordt georganiseerd door het wijkplatform, het buurthuis de Brulboei, Zuid Zoekt, gemeente Noordoostpolder en Carrefour. Voor meer informatie of contact: Mohamed Bouhayouf, buurtwerker Carrefour, mohamed.bouhayouf@carrefour.nu of 06 57 54 83 11.