Otter verspreidt zich ondanks hoge aantal verkeersslachtoffers

Regio - In zeventien jaar heeft de otter zich over een groot deel van met name Noordoost-Nederland verspreid. Ook in de provincie Flevoland wordt het dier regelmatig waargenomen. Dat melden de Zoogdiervereniging en de Wageningen Universiteit op de website Nature Today.

Nadat in 1988 de otter in Nederland was uitgestorven, is in 2002 gestart met een herintroductieprogramma voor de otter. Al snel na het loslaten van de eerste otters verliet een deel de uitzetgebieden om zich elders te vestigen. Het grootste deel van de otters houdt zich op in Overijssel, Friesland, Flevoland en Drenthe. Kleinere aantallen houden zich op in Gelderland, Zuid-Holland, Groningen en Noord-Holland. Alleen in Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn (nog) geen vestigingen bekend.

Uit het genetische onderzoek komt naar voren dat er op 1 oktober 2018 ongeveer 360 otters aanwezig waren. De gegevens over de winter 2018/2019 laten zien dat de populatie in verspreiding en aantal blijft toenemen, maar ook dat het aantal verkeersslachtoffers hoog blijft en dat de Nederlandse otters gevoelig blijven voor inteelt. Ondanks de hoge verkeerssterfte lukt het otters om ook verder weg vestigingen te realiseren.

In 2018 werden bijna honderd doodgereden otters gemeld. Ook dit jaar zou het landelijk gaan om ongeveer 100 dode otters. Er is een duidelijke relatie tussen het aantal doodgereden otters en de geschatte populatiegrootte. Hoe groter de populatie, hoe meer otters er worden doodgereden.

Bron: Nature Today