Ruim 80 miljoen euro nodig voor sterke dijken en voldoende en schoon water

Lelystad - Waterschap Zuiderzeeland heeft in 2020 80,2 miljoen euro nodig om te zorgen voor sterke dijken en voldoende en schoon water. Dat heeft de Algemene Vergadering van het waterschap op woensdag besloten.

Het waterschap gebruikt het geld onder andere voor het behoud van veilige dijken. Zo wordt gewerkt aan de versterking van de IJsselmeerdijk om het achterland te blijven beschermen tegen het water. Daarnaast is investeren in het beheer en onderhoud van de waterzuiveringen nodig en krijgt het waterschap te maken met stijgende energieprijzen en energiebelasting.

Samenwerking

Flevoland kent een robuust watersysteem, waarbij zelfs in de droogteperiode van vorig jaar voldoende water beschikbaar was. 'Om het watersysteem ook bij klimaatverandering robuust te houden, moeten we blijven investeren', aldus heemraad Tom Vereijken. 'Zowel op het platteland als in de stad. Natuurlijk houden we in onze begroting ook rekening met ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op ons waterwerk. Bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit, waterkwaliteit en dijkveiligheid. Om te komen tot een aanpak die duurzaam én betaalbaar is zoeken we actief samenwerking met partners'.

Tariefstijging ondanks kostenbesparing

Om de tariefstijging zo beperkt mogelijk te houden streeft het waterschap naar efficiency en kostenbesparing. Heemraad Vereijken: 'Afgelopen voorjaar was al duidelijk dat de kosten, zoals die van energie, zouden stijgen. We zijn er in geslaagd een flink deel van deze kosten te dekken met besparingen'.

De waterschapsbelasting stijgt in 2020 voor een meerpersoonshuishouden met een koopwoning van 200.000 euro met gemiddeld 3,2%. Dat komt neer op ongeveer 0,92 euro per maand. De tariefstijging voor agrarische bedrijven valt hoger uit. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad, die zegt dat er minder belasting mag worden geheven over de bermen langs wegen. Resultaat is dat agrariërs een groter deel van de belasting op ongebouwde grond moeten betalen dan voorheen.

Bekijk hier wat gemiddelde belastingcategorieën gaan betalen volgend jaar. De daadwerkelijke belastingaanslag is afhankelijk van de individuele situatie, zoals de waarde van een woning of het aantal hectares van een agrarisch bedrijf.