Zuiderzeeland meest energie-efficiënte waterschap 2018

Lelystad - Waterschap Zuiderzeeland is in 2018 van alle waterschappen het meest energie-efficiënt gebleken. Dit blijkt uit de rapportage die het Rijk jaarlijks maakt over de resultaten van het MJA-3 convenant.

Energiemaatregelen

Het MJA-3 (Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie) convenant is in 2008 door alle waterschappen ondertekend. Het is de bedoeling dat Waterschap Zuiderzeeland over drie planperiodes zogeheten Energie Efficiency Plannen (EEP) maakt. Het laatste plan gaat over de periode 2017-2020. In het plan staan maatregelen om enerzijds het energieverbruik te verminderen met 30%. Anderzijds staan er maatregelen in om zelf energie op te wekken tot 40%. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) monitort de maatregelen die in een EEP beschreven zijn en rapporteert de resultaten aan de Tweede Kamer.

Genomen maatregelen

Waterschap Zuiderzeeland heeft veel maatregelen genomen. Zo werden de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) zuiniger door nieuwe beluchtingssystemen en zijn er zuinige pompregelingen op de poldergemalen geplaatst. Ook verving het waterschap de dieselmotoren van de gemalen voor elektrische varianten en zijn de kantoren energieneutraal.

Verminderen CO2-uitstoot

De overeenkomst loopt tot 2020. Het Rijk werkt nu aan een opvolger. Deze staat waarschijnlijk in het teken van klimaatverandering (verminderen van CO2-uitstoot).