Provincie: 'We gaan ervoor zorgen dat de nieuwe haven er op zo kort mogelijke termijn komt'

Urk - Het provinciebestuur van Flevoland betreurt het zeer dat de stikstofproblematiek de aanleg van de nieuwe buitendijkse haven bij Urk vertraagt. De Raad van State zette woensdag een streep door de plannen. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: 'De haven is belangrijk voor de versterking van het maritiem cluster op Urk en de ondernemers wachten hierop'.

'De regio heeft deze impuls hard nodig', stelt Appelman, 'en dat is ook waarom we donderdag met Rijk en regio de Regiodeal Noordelijk Flevoland tekenen. We gaan ervoor zorgen dat de nieuwe haven er op zo kort mogelijke termijn komt. Hiervoor is het van belang dat er op korte termijn vanuit het Rijk duidelijkheid komt over de uitwerking van stikstofkaders die werkbaar en juridisch wel houdbaar zijn’.

Vervolgstappen

De vernietiging van het inpassingsplan door de Raad van State betekent dat de provincie een heel nieuw plan zal moeten opstellen en de daarbij behorende procedures opnieuw worden doorlopen. De Raad van State heeft meer dan 2 jaar lang over de uitspraak gedaan. Hierdoor zijn gegevens en onderzoeken inmiddels ten dele verouderd. Er zal onder andere een nieuwe passende beoordeling moeten worden gemaakt. De verwachting is dat de uitspraak van de Raad van State zeker leidt tot een jaar extra vertraging voor de realisatie van de gewenste buitendijkse servicehaven.