Provincie Flevoland organiseert bijeenkomst voor agrariërs over het stikstofbeleid

Swifterbant - De provincie Flevoland houdt maandagavond een informatieve bijeenkomst voor agrariërs en belangstellenden over het stikstofbeleid. De bijeenkomst is van 19.30 tot 22.00 uur bij Shortgolf Swifterbant aan de Rivierduinweg 9 in Swifterbant.

In mei van dit jaar kwam de Raad van State met een negatief advies over de PAS-wetgeving: Programmatische Aanpak Stikstof. De Raad oordeelde dat de PAS niet zou leiden tot voldoende daling van de depositie (het neerslaan op een oppervlak) van stikstof. Sindsdien werken het Rijk en de provincies samen aan nieuwe regelgeving rondom dit thema. Deze week hebben de provincies de nieuwe ‘Beleidsregels intern en extern salderen’ vastgesteld. Wat betekenen deze regels voor de agrarische sector? Waar staan we nu en hoe gaat het verder? Dat is het thema van deze bijeenkomst. 

Kijk hier voor meer informatie over de bijeenkomst.


Gerelateerd nieuws