Regio Deal biedt kansen voor IJsselmeervissers

Urk - De donderdag ondertekende Regio Deal Noordelijk Flevoland biedt kansen voor de IJsselmeervisserij stelt de Nederlandse Vissersbond.

erk Jan Berends van de Vissersbond: “De Regio Deal betekent erkenning voor de IJsselmeervissers. Dat ze serieus worden genomen door onze overheid en maatschappij. Dat ze mee kunnen beslissen over hun toekomst.” “Vissers hebben generatie na generatie moeten inleveren zonder een behoorlijke compensatie voor het verlies te ontvangen. Er werd over de vissers besloten en niet met de vissers. Dat is aan het veranderen en de Regio Deal gaat daarbij helpen.”

Herstructurering, alternatieven en compensatiegelden

Binnen de Regio Deal slaan het Rijk, de provincie, de gemeente Urk, de vissers en maatschappelijke organisaties de handen ineen om de visserij op het IJsselmeer toekomstbestendig te maken. Hiervoor is een actieplan opgesteld, waarin onder andere oog is voor herstructurering, alternatieven en compensatiegelden.

Kansen voor de IJsselmeervisserij

“De Regio Deal en het geld dat daarbij gemoeid is, biedt kansen voor de IJsselmeervisserij. Het kan bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in het in evenwicht brengen van de visserijcapaciteit en de visproductie. Dat betekent het saneren van visrechten die tijdelijk niet gebruikt mogen worden, zodat ze later niet meer ingezet kunnen worden. Het geld kan ook worden geïnvesteerd in onderzoekssamenwerking naar de visstand en/of innovatie om de visserij verder te verduurzamen”, vertelt Berends.

Vissen op een zoete zee

Berends maakte namens de IJsselmeervissers gebruik van het ondertekeningsmoment om het boek ‘Vissen op een zoete zee’ aan de Commissaris van de Koning in Flevoland, dhr. L. Verbeek, te overhandigen.

Drie pijlers

Naast de IJsselmeervisserij, richt de Regio Deal zich ook op het toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster Urk (MCU) en het verzilveren van het groeipotentieel van Noordelijk Flevoland verbonden aan smart mobility (MITC).