Energieverbruik huurwoningen moet lager

Emmeloord - Mercatus gaat komend jaar het gemiddelde energieverbruik van haar woningen nog verder omlaag brengen. Ook worden in 2020 energiecoaches ingezet.

Deze ambities werden deze week ondertekend bij de zogeheten prestatieafspraken voor 2020 van Mercatus met de gemeente Noordoostpolder en Stichting Huurdersbelang Mercatus. Namens deze partijen zetten wethouder Marian Uitdewilligen, directeur Ton Beurmanjer van Mercatus en Annie den Uijl van huurdersbelang een krabbel onder de overeenkomst.

In 2020 komt er ook een onderzoek naar het aantal sociale huurwoningen dat nodig is in Noordoostpolder. De prestatieafspraken gaan in totaal over de 6 thema’s: kwaliteit, leefbaarheid, bijzondere doelgroepen, betaalbaarheid, duurzaamheid en kwantiteit. Per thema zijn verschillende doelen gesteld voor 2020.

Tiny Houses

Het langer zelfstandig wonen van zorgbehoevenden krijgt ook veel aandacht, waarbij samengewerkt wordt op het gebied van Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor het thema kwaliteit ondersteunt de gemeente Mercatus bij het mogelijk maken van nieuwe woonvormen zoals Tiny Houses.