Oproep aan Flevolandse gemeenten om zich aan te sluiten bij Rookvrije Generatie

Regio - De maatschappelijke beweging om te komen tot een Rookvrije Generatie krijgt ook op lokaal niveau in de provincie Flevoland steeds meer vorm. Een ruime meerderheid van de inwoners van Flevoland (69%) vindt dat gemeenten zich moeten inzetten voor een Rookvrije Generatie.

Ook het draagvlak voor het rookvrij maken van plekken waar kinderen komen is hoog in Flevoland en de afgelopen jaren duidelijk gestegen.

Ruim 100 gemeenten in Nederland zetten zich actief in voor een rookvrij beleid en dat aantal groeit sterk. De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds, samenwerkend in de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR), hebben de ambitie dit aantal volgend jaar te verdubbelen tot 250. Samen met GGD GHOR Nederland en VNG roepen zij gemeenten op om actief bij te dragen aan een Rookvrije Generatie.

Betrokkenheid gemeenten essentieel

Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland, noemt de betrokkenheid van gemeenten essentieel: 'Bij de realisatie van de Rookvrije Generatie spelen gemeenten een belangrijke rol. Daar krijgen ze nu nog meer steun bij via hun GGD. Dankzij het Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving hebben alle GGD’en extra ruimte om hun gemeenten met menskracht en kennis bij te staan. Om zo de drempel om aan de slag te gaan nog verder te verlagen'.

Voorzitter van de VNG en burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen onderstreept dit: 'Gemeenten kunnen op verschillende manieren bijdragen aan een Rookvrije Generatie. Er zijn al veel voorbeelden: de ene gemeente maakt zich hard voor meer rookvrije plekken waaronder het eigen gemeentehuis, de andere gemeente schrijft een rookvrij beleid of brengt partijen bij elkaar. Kies wat bij jouw gemeente past en doe mee met de Rookvrije Generatie'.

Bewonersinitiatief

'Een Rookvrije Generatie is een ingeburgerd begrip geworden in de Nederlandse samenleving. We vinden het geweldig dat ook lokale overheden ermee aan de slag gaan. Dit is ook nodig om iedereen te bereiken. 69% van de inwoners van de provincie Flevoland vindt ook dat gemeenten zich moeten inzetten voor een Rookvrije Generatie. We zien dat veel initiatieven voor een Rookvrije Generatie komen van lokale maatschappelijke partijen of inwoners die zich er persoonlijk voor inzetten. Gemeenten kunnen deze initiatieven samenbrengen en stimuleren', aldus Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en voorzitter van de ANR.

Maatschappelijke steun

Ook het draagvlak onder de Nederlands bevolking voor een rookverbod op diverse locaties waar kinderen komen is hoog en de afgelopen jaren duidelijk gestegen. Meer dan 75.000 Nederlanders hebben hun handtekening gezet op rookvrij.nl, waarmee ze pleiten voor een rookvrije speeltuin, sportvereniging of schoolplein.