GRIP PMT: ‘In beweging kun je je beter uiten’

Emmeloord – Praten over gevoelens en emoties is krachtig. ‘Maar tijdens spel en bewegingsactiviteiten zien we je échte gedrag’, vertelt Lisanne Hein (31) van GRIP PMT. Samen met haar compagnon Chris-Marije van Veldhuijsen (44) uit Emmeloord helpt zij sinds een paar jaar kinderen en jongvolwassenen bij sociale en emotionele vraagstukken. Dit doen ze door middel van bewegen.

De twee psychomotorisch therapeuten weten namelijk als geen ander dat het lichaam in beweging heldere taal spreekt. Veel helderder dan alleen in therapeutische gesprekken. Chris-Marije: ‘Door middel van beweging krijgen onze cliënten heel snel inzichten in de problemen waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen, omdat ze zich door de activiteiten veel gemakkelijker kunnen uiten.’

Grenzen

Psychomotorische Therapie (PMT) bij GRIP gaat uit van drie pijlers: GRIP op jezelf, GRIP op school en GRIP op het werk. Lisanne: ‘Dat kan in individuele sessies, maar ook in groepsverband. Individuele sessies zijn bijvoorbeeld heel geschikt voor kinderen die wat meer zelfvertrouwen willen krijgen, wat minder snel boos willen worden, meer in hun eigen kracht willen staan of beter hun grenzen willen aangeven.’

De therapeuten van GRIP kunnen de individuele sessies zowel op school als buiten school geven. ‘We werken altijd samen met de ouders van de kinderen, maar ook met de school als dat nodig is. Dat maakt dat onze cliënten ook onder schooltijd met ons aan de slag kunnen.’

Klimwand

Na de oefeningen wordt er standaard nagepraat over wat die precies inzichtelijk hebben gemaakt. Chris-Marije: ‘We maken vaak gebruik van de klimwand. We vragen de cliënt bijvoorbeeld om doelen te stellen, een plan te maken, positief te denken of spannende dingen te proberen. Door middel van één activiteit worden er verschillende hulpvragen behandeld.'

De klassentrajecten voor GRIP op school zijn bedoeld voor klassen waar sociaal-emotionele hulpvragen zijn. Pestgedrag bijvoorbeeld, ‘meidenvenijn’ of het missen van vertrouwen in elkaar. ‘We gaan dan in zes sessies aan de slag met de hele klas om de groepsdynamiek te verbeteren’, legt Chris-Marije uit.

Lisanne: ‘Het is heel mooi om te zien hoe verhelderend dat kan zijn. En in de gesprekken die we na een activiteit voeren, maken we de hele klas verantwoordelijk voor het probleem dat speelt.’

Positief

De resultaten zijn erg positief, stellen de twee therapeuten. Chris-Marije: ‘Ik denk dat dat ook komt doordat wij buitenstaanders zijn en we werken niet met vaste protocollen. We bekijken per hulpvraag wat er precies nodig is.’

Ook voor volwassenen is PMT overigens een krachtig middel, weten de twee. ‘Bijvoorbeeld als je wilt leren je energie beter te verdelen, je grenzen beter wil aangeven op je werk en in sociale contacten of als je een verlies moet verwerken’, zegt Lisanne.

GRIP PMT houdt praktijk in de gymzaal van Fit Fun aan de Wilgenlaan 10. De sessies worden veelal vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

www.grippmt.nl.