Uitgeven (k)ANKER laatste wens Nel ter Veen

Emmeloord - Op 7 februari verschijnt het boek (k)ANKER, een mogelijk houvast tijdens intense periodes, geschreven door Nel ter Veen uit Emmeloord. Op die dag zou ze 65 jaar zijn geworden. Ze overleed op 24 november van het afgelopen jaar.

‘Een bijzonder gebeuren’, zegt weduwnaar Arend ter Veen. ‘Op deze manier ben ik op een hele positieve manier bezig met het verwerken van het verlies.’ Daar komt bij dat met het uitbrengen van het boek een nadrukkelijke wens van Nel in vervulling gaat. ‘Ze had het boek op het redigeren na af. Het zelf afmaken lukte niet meer, maar ze regisseerde dat nog wel.’

In het voorjaar van 2016 kreeg Nel de diagnose maagkanker in het AMC in Amsterdam. Er volgde eerste een serie van 3 chemo’s, vervolgens een operatie en daarna nog eens chemokuren. ‘In het jaar 2017 ging het redelijk goed, maar in juni 2019 kreeg ze weer kanker met uitzaaiingen’, vertelt Arend.

Blogs

‘Al snel na de eerste diagnose was ze begonnen met het schrijven van blogs over de ziekte en over hoe ze zich voelde. Dat deed ze aanvankelijk ook uit praktisch oogpunt omdat dat beter was dan alle mailtjes beantwoorden. Toen ze haar weer wat beter voelde besloot ze om meer te doen met de blogs; ze wilde er een boek van maken. Tot en met het voorjaar van 2019 is ze daar mee bezig geweest. Toen in juni de ziekte in alle hevigheid terugkeerde, stelde ze zich tot doel het boek met de Kerst uit te kunnen brengen, maar dat was iets te optimistisch. Al smeedde ze toen al wel een team, omdat ze besefte dat ze het alleen niet redde.’

Ze vroeg Jolanda Wicherson en Anita Boes om het werk af te maken en ook Paul Kaptein, Anja Bosma en Maaike Wolf-Comsi werden betrokken bij de afronding van het boek (k)ANKER. Het boek schreef de in het Zeeuwse Lewedorp geboren Nel (ze kwam als 5-jarige met haar ouders naar de polder die er een fruitteelt bedrijf startten bij Kraggenburg) niet voor haarzelf, maar voor anderen die getroffen zijn door de ziekte kanker en voor mensen die in de nabijheid staan van kankerpatiënten. Daarom moest het er komen. Ze wilde 100 exemplaren gratis beschikbaar stellen voor patiënten van de afdeling oncologie van het Flevoziekenhuis in Almere. Om dat te kunnen realiseren startte ze ook een donatie-actie. ‘Die is inmiddels gestopt’, zegt Jolanda Wicherson. ‘Mensen kunnen nu met het kopen van een boek die wens mee in vervulling laten gaan.’

Coachingboek

‘(k)ANKER is een soort coachingboek, een hulpboek met daarbij de eigen ervaringen van Nel’, zegt Jolanda. En daarmee gaat het werk dat ze bij haar leven deed ook door na haar dood. ‘Het is een boek geworden met levenslessen en met prachtig beeldmateriaal. Een houvast voor mensen met kanker, maar ook heel beschrijvend over wat je tegenkomt als je met de ziekte te maken krijgt’, vindt Arend.

‘Ja illustratief daarvoor is bijvoorbeeld een to do lijstje in het boek. Het boek is een handleiding voor als je kanker krijgt en voor de mensen eromheen’, vult Jolanda aan. Het werk heeft daarbij een hele positieve sfeer. ‘Nel was altijd positief en niet het type van ‘als-dannen’. Nee ze keek naar hoe ze er op een goede wijze mee om kon gaan.’

Dat was ook de inspiratie voor haar werk als coach en trainer in haar eigen praktijk. Ze werkte jarenlang als verzorgende bij zorggroep Oude en Nieuwe Land, was enkele jaren werkzaam als activiteitenbegeleider in De Golfslag voordat ze zich helemaal op haar eigen coachingpraktijk richtte, waar ze in 1998 al mee was begonnen naast haar werk. ‘Omgaan met mensen maakte haar gelukkig’, merkt Arend op.

Spiritueel

Daarnaast was ze ook bijzonder spiritueel. ‘Ze zag meer dan wij zagen’, weet Arend. ‘Ze vertelde over een engelervaring die ze meemaakte. Ze had daarom ook geen angst voor de dood. Nel was op het laatst klaar met het aards gebeuren. Het was goed. Het boek was nagenoeg klaar, de afhandeling in vertrouwde handen en daarmee viel er ook iets van haar schouders af. Dat was ook haar sterke kant. Ze kon het afsluiten, maar en hield de regie van haar leven tot het laatste moment.’ Op 24 november stierf Nel ter Veen.

(k)ANKER is vanaf 7 februari verkrijgbaar bij boekhandel The Readshop Marsman in Emmeloord, 19,75 euro, 165 pagina’s. Bestellen kan alvast op de site: www.nelterveen.nl/ boek/k-anker/

Cees Walinga