Noordoostpolder in beweging door lokaal sportakkoord

Emmeloord - ​Ronald Lamsma, sportformateur van de Noordoostpolder, is duidelijk. ‘Het belangrijkste is dat meer polderbewoners gaan sporten en bewegen.’ In het lokale sportakkoord zijn de ambities geformuleerd.

De kick-off van het sportakkoord in de gemeente Noordoostpolder was maandagavond in ’t Voorhuys, het was de eerste van twee avonden. Sportbestuurders, mensen uit het onderwijs, ondernemers, mensen van zorg en welzijn, commerciële sportaanbieders: het was een gemêleerd gezelschap dat meedenkt over de invulling van het sportakkoord. 

In 2018 kwam het nationale sportakkoord tot stand, een product van de samenwerking tussen de minister van sport, gemeenten en sportbonden. In dat sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd. De lokale vertegenwoordigers moesten hun voorkeur uitspreken voor drie van die zes ambities, die verwezenlijkt dienen te worden in het lokale sportakkoord.

Van jongs af aan

Ze kozen voor Inclusief sporten & bewegen (Iedereen moet kunnen sporten ongeacht iemands fysieke of mentale gesteldheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie), Vitale sport- en beweegaanbieders (Alle typen aanbieders van sport moeten toekomstbestendig zijn) en Van jongs af aan vaardig in bewegen (Zorgen dat kinderen voldoen aan de bewegingsrichtlijnen).

In grote lijnen zijn dit de speerpunten van het lokale sportakkoord in de Noordoostpolder. Klinkt hier en daar misschien nog wat weinig concreet, maar daar gaat de komende maanden snel verandering in komen. Lamsma, bekend van onder meer de sportverkiezingen en Omroep Flevoland, is heel enthousiast. Hij moet als sportformateur ‘de partners duurzaam met elkaar verbinden’.  

Al die partijen streven met elkaar één doel na: meer polderbewoners in beweging krijgen. Dat is hard nodig, getuige de weinig opbeurende cijfers. Bron: gemeente Noordoostpolder. Enkele voorbeelden: 26% van alle mannen en vrouwen is lid van een sportclub, 63% van de inwoners beweegt voldoende, van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft 17% last van overgewicht.

Sportadviseur

Werk aan de winkel dus en het nog nader in te vullen lokale sportakkoord moet de basis vormen van een positieve ontwikkeling. Lamsma gaat als een spin in het web, samen met sportadviseur Tom Sloetjes van Sportservice Flevoland, alle betrokken partijen met elkaar verbinden en aanzetten tot prachtige ideeën.

Stilzitten is er niet bij, want uiterlijk begin april moet het lokale sportakkoord ondertekend worden om in aanmerking te komen voor subsidie, zodat alle ideeën ook daadwerkelijk ten uitvoer kunnen worden gebracht. Ook hoopt Lamsma dat het bedrijfsleven het belang van het lokale sportakkoord inziet en een bijdrage gaat leveren.

In januari en februari komen de diverse werkgroepen twee keer bijeen om de gekozen thema’s verder uit te werken. Goed nieuws voor iedereen die zich inzet voor het lokale sportakkoord: de gemeente heeft de garantie gegeven dat de uitgesproken lokale ambities opgenomen worden in het beleid van de gemeente Noordoostpolder.

Harry de Ridder