KNRM Urk 70 keer uitgevaren in 2019

Urk - De KNRM Urk is in 2019 70 maal uitgevaren om mensen in nood te helpen. Dat was 16 maal minder dan het jaar daarvoor, toen de KNRM 86 keer uitvoer.

De acties waren zeer divers, varierend van motorproblemen, touw in de schroef tot het redden van drenkelingen, brand op motorboot en het redden van personen van een zinkende duwboot. In 2019 zijn de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
2.458 keer uitgevaren en werden 4.258 mensen gered of geholpen. Opvallend was de stijging van het aantal acties ten behoeve van de binnenvaart en koopvaardij.