NOP blijft achter bij daling werkloosheid

Emmeloord - In de arbeidsmarktregio Flevoland daalde het aantal WW-uitkeringen in december met 2,5% tot 6.235. Dit is een sterkere daling dan in geheel Nederland (-1,9). Opvallend is dat het aantal in de gemeente Noordoostpolder niet daalde.

Met 2,8 procent WW-uitkeringen ligt de provincie boven het landelijke percentage van 2,4 procent. In vergelijking met een jaar eerder is de regionale afname van het aantal uitkeringen met 15,5% (1141)sterker dan de landelijke daling van 15%. Ten opzichte van november was de daling 2,5 procent. De WW-uitkeringen namen in december in de provincie Flevoland in geringe mate toe in de sectoren groenvoorziening, uitzendbedrijven en chemische industrie. Bij de commerciële beroepen was de daling van het aantal WW-uitkeringen het sterkst.

Op beroepsniveau nam het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maand in geringe mate toe bij de technische beroepen (+14) en dienstverlenende beroepen (+15). De meeste andere beroepsklassen lieten een daling van het aantal WW-uitkeringen zien. In de beroepsklassen commerciële beroepen (-50) en bedrijfseconomische & administratieve beroepen (-49) was de afname van het aantal uitkeringen het sterkst.

Zorg en welzijn

De absolute afname van het aantal WW-uitkeringen was in Flevoland het grootst bij de bedrijfseconomische en administratieve beroepen (-299). De procentuele daling bij de zorg en welzijn beroepen was met 30,1% het sterkst.