Sjouke Veldhoven ontvangt waardering scouting

Emmeloord - Robin Veenstra is de nieuwe voorzitter van de scouting Emmeloord. Hij neemt de taak over van Sjouke Veldhoven, die de functie 10 jaar bekleedde.

Veldhoven ontving bij zijn afscheid het gouden waarderingsteken van Scouting Nederland. Sjouke was 18 jaar bestuurslid. Hij heeft gezorgd voor versteviging en opbouw van de organisatie, deskundigheidsbevordering en overdragen van kennis en vaardigeden. Het ledental is onder zijn leiding toegenomen. Momenteel telt scouting Emmeloord 200 leden. Daarnaast is Sjouke actief bij het nieuwe terrein van scouting Nederland in Zeewolde. Hij gaat als lid van scouting ook al jaren mee naar het Pinksterkamp in Dwingeloo en zit al jaren in de organisatie.