Aeres VMBO Emmeloord beste school van Flevoland

Emmeloord - Aeres VMBO niveau vmbo-b (basisberoepsgerichte leerweg) is door Elsevier Weekblad wederom tot winnaar van de provincie Flevoland uitgeroepen.

'Een resultaat om trots op te zijn', reageert directeur Anne Dijk. 'We krijgen van leerlingen en ouders al vaak te horen dat we het goed doen, maar dit is een mooie bevestiging.'

Elke school wordt beoordeeld volgens vier criteria: de positie van leerlingen in de derde klas ten opzichte van het advies van de basisschool, de onderwijssnelheid in de onderbouw, het bovenbouwsucces en het examencijfer. Op al deze criteria scoorde Aeres VMBO Emmeloord mooie cijfers. Het slagingspercentage van 2019 bij niveau vmbo-b was 100 procent. 

Wereld

Bij Aeres VMBO Emmeloord is de leerling elke dag bezig met de wereld waarin ze leven. Leerlingen maken naast de reguliere vakken kennis met de groene omgeving, zoals lessen duurzaamheid, dierenverzorging, plantenteelt, techniek, food en gezondheid. Zo ontdekt een leerling de wereld om zich heen en groeit de eigen verantwoordelijkheid. Vanaf leerjaar 3 gaat een leerling zich oriënteren en voorbereiden op een vervolgopleiding. Aeres VMBO Emmeloord biedt de niveaus BB, KB en G(T)L aan.