Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt 24/7 palliatieve zorg

Van de ruim 150.000 mensen die vorig jaar overleden, stierf 33% thuis. Opvallend is dat vooral in het noorden steeds meer mensen na een lang ziekbed thuis sterven. Om die laatste periode waardig door te brengen is palliatieve zorg onmisbaar. “En het is uniek dat we daarbij een team Medisch Technisch Handelen hebben, aldus Gerda Jonker, MTH-verpleegkundige.

“Ons werk is erop gericht om het iemand zo comfortabel mogelijk te maken tot en met het overlijden,” licht Stella Schoots, verpleegkundige in woonzorgcentrum Wittesteijn in Emmeloord toe. Ze is één van de 17 teamleden van de vakgroep palliatieve zorg. Samen met MTH-verpleegkundigen die bijvoorbeeld infusen aansluiten of injecties toedienen, is zij het vaste aanspreekpunt voor mensen in de laatste fase van hun leven.

Continu

Voor patiënten die in de palliatieve fase zitten, is het erg belangrijk dat zorg ook na het ontslag uit het ziekenhuis doorgaat. “We denken mee en als het kan vooruit en dat ervaart men als heel prettig,” vertelt Reina van der Hoek. Ze is verpleegkundige van het wijkteam thuiszorg De Reede op Urk en ziet veel mensen worstelen met de nieuwe thuissituatie vol veranderingen en onverwachte beperkingen. “Als je als familie ziet dat het niet goed gaat met iemand, wordt vaak in paniek 112 gebeld. Wij willen dat voor zijn en families helpen om niet in paniek te raken. Het sterven moet thuis kunnen en daarbij zie ik dat mensen ook steeds meer hun wensen aan durven geven over hoe zij hun laatste levensfase willen doorbrengen.”  

Zichtbaarder

Over één ding zijn de drie verpleegkundigen het roerend eens: ze moeten zichtbaarder worden. Reina: “Voorheen gaf het ziekenhuis in Lelystad vaak aan ons al aan: ‘Deze persoon komt straks thuis, misschien moeten jullie alvast eens met hem gaan praten. Dat is nu weggevallen.” Gerda: “De vakgroep moet nog goed op de kaart worden gezet. Zowel bij ziekenhuizen als bij huisartsen. Huisartsen weten nog niet goed wat mogelijk is. Ze worden ook niet vaak met overlijden geconfronteerd.” Collega Stella: “Net als geboren worden is ook overlijden een unieke ervaring. Familie maakt zich uiteraard vaak zorgen maar als ik zeg: ‘Wat ik nu zie, kom ik vaker tegen,’ dan zijn ze alweer gerust gesteld. Wij maken het dagelijks mee en kunnen de huisarts daarin ook ondersteunen.”

Het MTH-team is op zoek naar nieuwe collega’s. Heb je interesse? Neem dan contact op met team Werken bij op telefoonnummer (0521) 539 911.