Burgemeester Urk bezoekt preview Zee vol verhalen

Enkhuizen - In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen opent vrijdag 'Zee vol verhalen', de volledig vernieuwde, boeiende en interactieve, vaste Zuiderzeetentoonstelling voor iedereen. De burgemeester van Urk, Ineke Bakker, was één van de eerste bezoekers tijdens een speciale preview voor genodigden.

Kerkschip

In de tentoonstelling wordt een aantal objecten uit Urk gepresenteerd, waaronder een foto met Kerkschip in de Bethelkerk.

Het ophangen van een scheepje in de kerk is een zeer oude gewoonte. Meestal werden deze scheepjes geschonken door schippers die hun beschermheilige zo’n scheepje beloofden na een redding. Op Urk hangen in de protestantse kerken één of meer scheepsmodellen: typische Zuiderzee-vissersschepen zoals een botter of schokker. Ze zijn gericht naar Gods woord op de kansel. In de met zicht op de haven gelegen Bethelkerk hangt deze Noordzeeschokker: de UK-34. Het is net als het echte schip op spanten gebouwd en uitgevoerd met oog voor details zoals de boomkor (sleepnet). Visser Jelle Albertszoon Loosman (1842-1925) bouwde het model op achttienjarige leeftijd en schonk het in 1860 aan de Bethelkerk ter gelegenheid van zijn Openbare Geloofsbelijdenis.

Zee vol verhalen

De bezoeker van het Zuiderzeemuseum maakt in de tentoonstelling 'Zee vol verhalen' kennis met zowel de voormalige als huidige bewoners uit de Zuiderzeeregio, die vertellen over hun dagelijkse leven, werk, kleding, huizen en vrijetijdsbesteding. Over hun gebruiken en hun feesten van toen én nu. En over hun eeuwige strijd tegen het water én de aanleg van de dijk die alles veranderde: de Afsluitdijk.

Kijk voor meer informatie op de website van het Zuiderzeemuseum.

Boek Eva Vriend: ‘Eens ging de zee hier tekeer’

Tegelijkertijd met de opening van de tentoonstelling verschijnt het boek ‘Eens ging de zee hier tekeer’ van de Emmeloordse Eva Vriend, dat mede mogelijk is gemaakt door de Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum, het Dijk- en waterfonds van Waterschap Zuiderzeeland en het Prins Bernhard Cultuurfonds. In 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af van de Waddenzee en werd het IJsselmeer. In haar boek vertelt Eva Vriend aan de hand van de levensgeschiedenissen van vier Zuiderzeefamilies wat zo’n ingrijpende verandering betekent voor de cultuur, de identiteit en de toekomstdromen van mensen tot op de dag van vandaag.