Twaalf kandidaten voor burgemeesterspost Urk

Urk - Op de vacature voor burgemeester van de gemeente Urk hebben twaalf personen hun interesse kenbaar gemaakt bij de Flevolandse commissaris van de Koning Leen Verbeek. Onder de sollicitanten bevinden zich twee vrouwen en tien mannen.

Achtergrond sollicitanten

Van de twaalf sollicitanten zijn acht personen met dagelijkse bestuurservaring in het openbaar bestuur. Naar politieke kleur is de verdeling als volgt: 4 SGP, 2 CDA, 1 ChristenUnie, 1 PVV, 1 VVD en 1 van een lokale partij. Van twee kandidaten is geen politieke achtergrond bekend.

Vacature

De sollicitatietermijn liep van 21 januari tot 11 februari. Het burgemeestersambt in Urk is sinds 19 september 2019 vacant door het vertrek van burgemeester Pieter van Maaren. Sindsdien neemt Ineke Bakker, die daarvoor waarnemend burgemeester van Dronten was, het ambt waar.

Sollicitatiegesprekken

De gemeenteraad van Urk heeft op 16 januari het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De komende tijd staat voor de commissaris van de koning in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. De commissaris let daarbij op de benoembaarheid van een kandidaat. Daarna zal hij met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken. Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Urk te kiezen.

Urk heeft in september nieuwe burgemeester

Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure. De minister legt deze voordracht aan de ministerraad voor, waarna de burgemeester bij Koninklijk Besluit wordt benoemd. In september kan de gemeente Urk zijn nieuwe burgemeester verwachten.