Informatieavond bij Aeres MBO in Emmeloord

Emmeloord - Op donderdag 27 februari houdt Aeres MBO Emmeloord een informatieavond. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur zijn toekomstige leerlingen en hun ouders/verzorgers welkom aan de Balkan 16 in Emmeloord.

 Aeres biedt 6 mbo opleidingen aan passend bij de groene sector: Loonwerk en Techniek, Melkveehouderij, Paardenhouderij, Toegepaste Biologie, Plant en Business en Tuin, Landschap en Recreatie.

Tijdens de avond is er een algemene voorlichting en  van elke opleiding is een docent aanwezig voor vragen.

Aeres is een kleinschalige mbo, waar ruimte is voor persoonlijke aandacht en een eigen draai geven aan jouw studietijd. In stages, excursies en opdrachten vanuit het bedrijfsleven maken de studenten zich het vak eigen en doen ze ervaring op. Die komt weer van pas in hun toekomstig baan of bij het doorstuderen in het hbo. 

Leren in de praktijk

Binnen de opleidingen is veel aandacht voor praktijkleren. Studenten maken kennis met de beroepspraktijk en worden opgeleid tot professionals. Een goede aansluiting met het bedrijfsleven is hierbij van groot belang.

Daarom heeft Aeres Emmeloord bij de vorig jaar gestarte opleiding Plant en Business het initiatief genomen om de praktijk te betrekken. Maar liefst 14 stakeholders van het Agrofoodcluster hebben invloed op de ontwikkeling van het lesprogramma. Hierdoor kan goed ingespeeld worden op innovaties en actualiteit.