Boswachter: 'Paddentrek in Kuinderbos komt vroeg op gang'

Bant - De jaarlijkse invasie van kikkers en padden in het Kuinderbos komt vroeg op gang, verwacht boswachter Harco Bergman. 'De zachte vochtige winter komt bijna ten einde; het voorjaar lonkt. Nu de temperaturen stijgen en de dagen lengen trekken de eerste padden en kikkers weldra naar hun voortplantingsgebieden'.

Deze week wordt het paddenraster opgebouwd door boswachters, boswachters in opleiding van Helicon opleidingen, de jonge mannen van zorggroep van 's Heerenloo en met medewerking van het groepsproject van Reclassering Nederland. Dagelijks worden door een aantal Staatsbosbeheer-vrijwilligers, samen met leden van het  IVN Noordoostpolder en de boswachter de schouders onder dit voor Noordoostpolder unieke project gezet en worden duizenden padden, kikkers en salamanders veilig over de weg gezet.

Hulp van basischolen

Vanaf 2 maart helpt dagelijks een basisschool uit Flevoland, Friesland of Overijssel bij deze overzetactie. De scholen hebben een lesbrief ontvangen als voorbereiding op dit bezoek aan het Kuinderbos. Op de hoek van de Schoterweg met de Hopweg wordt weer een groot scorebord geplaatst zodat passanten dagelijks de resultaten kunnen zien

Zelf helpen

Op zaterdag 14 maart om 8.00 uur start de boswachter met een korte diapresentatie over padden, kikkers en salamanders waarna het raster gecontroleerd gaat worden. De excursie zal rond 10.00 uur afgelopen zijn. Er is plek voor maximaal 25 deelnemers, honden kunnen aangelijnd meelopen. Opgave via h.bergman@staatsbosbeheer.nl.