Bijenclub zoekt hulp bij planten struiken en bomen

Emmeloord - Bijenvereniging Noordoostpolder/Urk vraagt vrijwilligers om zaterdag 7 maart te helpen bij het planten van bomen en struiken in het Emmelerbos.

Er moeten 500 bomen en struiken geplant worden in het bos. De plantdag begint om 9.00 uur bij het IVN gebouw aan de Sportlaan 46. Het plantwerk is niet erg zwaar want er hoeven geen diepe plantgaten gegraven te worden. Voor gereedschap, koffie en thee wordt gezorgd. Denk wel aan stevig schoeisel/laarzen. Graag even aanmelden per mail bij: peter@ijzerman.nl

Stuifmeel

De club besteedt onder meer de 1938 euro die ze kreeg van de Rabo Clubsupport voor de aanplant. Er worden negen verschillende soorten bomen en struiken aangeplant die passen bij de polderbodem. Hete gaat om struiken zoals linde, zoete kers, liguster, sleedoorn, wegedoorn en boswilg, die veel nectar en stuifmeel leveren gespreid over het groeiseizoen.