Groei werkloosheid past bij januari

Emmeloord - Het aantal aantal WW-uitkeringen in Flevoland steeg in januari met 7,9 %. Het is een iets minder sterke stijging dan in geheel Nederland (+8,1%). In het afgelopen jaar daalde de werkloosheid met 14,2 procent in Flevoland.

Eind januari 2020 verstrekte UWV 6.728 WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Flevoland tegen 7.846 in januari 2019. Landelijk daalde het aantal uitkeringen het afgelopen jaar met 13,5%. In Flevoland was deze daling 14,2%.

Het werkloosheidscijfer in Flevoland, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, lag met 3,0% in januari 2020 in Flevoland iets boven het landelijk WW-percentage van 2,6%.

Normaal

De stijging van het aantal WW-uitkeringen doet zich ieder jaar in januari voor. Het is vaak het gevolg van aflopende arbeidscontracten aan het einde van het voorgaande jaar. Het aantal WW-uitkeringen nam in januari in alle sectoren toe, behalve in de sectoren Bank- en verzekeringswezen en Onderwijs.