Veel animo voor meeloopdag in Flevolands onderwijs

Regio - Er is veel animo voor de meeloopdag in het onderwijs in Flevoland. Deze wordt gehouden op donderdag 27 februari in Almere, Lelystad, Dronten en Noordoostpolder. De organisatie heeft inmiddels bijna vierhonderd aanmeldingen gekregen.

Tijdens de meeloopdag zetten scholen in deze vijf gemeenten hun deuren open voor mensen die willen ervaren hoe het is om voor de klas te staan. Tijdens deze dag kunnen geïnteresseerden meelopen met leerkrachten uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en speciaal onderwijs.

Actieplan aanpak lerarentekort

De meeloopdag vloeit voort uit het regionale 'Actieplan aanpak lerarentekort' en wordt georganiseerd door het onderwijsverband Flevowijs, de overige betrokken onderwijsbesturen in de provincie en door de gemeenten Almere en Lelystad.

Gezamenlijke bijeenkomst

Zowel in Lelystad als in Almere eindigt de meeloopdag voor de deelnemers met een gezamenlijke bijeenkomst. Hier kunnen zij met elkaar ervaringen van de dag uitwisselen en informatie krijgen over de opleidings- en loopbaanmogelijkheden in het onderwijs van de verschillende schoolbesturen en lerarenopleidingen.

Fors lerarentekort

In Flevoland is op enkele plaatsen sprake van een fors lerarentekort. Op andere plaatsen zijn die tekorten er nu misschien nog niet, maar de vooruitzichten wijzen daar wel op. Het doel van de meeloopdag is inwoners te enthousiasmeren voor het onderwijs door hen zelf te laten ervaren wat het vak inhoudt.

Aanmelden voor de meeloopdag kan via: www.flevowijs.nl/meeloopdag.