INGEZONDEN | Tunnelvisie Randstad

Bouwstop Amsterdam eist zijn tol (LC 19/2). Het zorgt voor te weinig kantoren in Amsterdam. Bedrijven kiezen noodgedwongen voor Rotterdam of Utrecht. Alsof Nederland hieraan kapot zou gaan… Je kunt ook blij zijn, dat ze niet voor Duitsland of België kiezen.

Als je Nederland als ‘stadsstaat’ bekijkt, wat feitelijk zo is, heeft men problemen met het uitwijken naar de ‘wijken’ Rotterdam (Amsterdam-Havenstad) of Utrecht (Amsterdam-Domstad).

De komende decennia moeten er 900.000 huizen bijgebouwd worden. Rob Jetten (D66) vindt daarom dat Almere Pampus een prachtige plek aan het IJ-meer is, met zicht op Amsterdam. Goed voor 25.000 woningen, om de woningnood van Amsterdam te lenigen. Jetten is blij met de polders van Flevoland en wil graag een tunnel aanleggen om de stad Almere beter te ontsluiten. Hij bedoelt natuurlijk om Amsterdam beter te ontsluiten.

Tunnel

Die tunnel kost geld. Zo’n 3,2 miljard volgens de nieuwste berekeningen. “Maar,” zegt Jetten op 19 februari op OVPro.nl en bij ‘Op1’, “de kosten gaan voor de baat. Het is tijd om echt te investeren in de toekomst.”
Een tunnel is een uitstekend plan. Maar niet voor 25.000 huizen in Almere Pampus. Ook niet voor 200.000+ inwoners van Almere. Dat lijkt mij de verkeerde tunnelvisie, slechts van Randstedelijk ingestelde mensen.
Zo’n tunnel leg je aan voor heel Noordoost-Nederland. Dat vergt een veel groter plan. 

Lelylijn

Dit grote plan bestaat al. Dit plan heet de Lelylijn. Flevoland, Drenthe, Groningen en Fryslân slaan gezamenlijk al geruime tijd op de trom in Den Haag (Amsterdam-Hofstad) over een plan waarbij niet alleen Almere wordt ontsloten, maar half Nederland, waarbij alles boven de lijn Almere-Enschede een betere toegang van en naar de randstad krijgt. 

Het Noordoosten als óplossing voor het woningnoodprobleem en fileprobleem (A1, A6) in de Randstad. Betaalbare woningen binnen 1 uur van Amsterdam-Centraal. Hoeveel auto’s via Muiden zou dat schelen in de ochtend- en avondspits. 10% minder auto’s, is mij verteld, schijnt het fileprobleem op te lossen?
De OV-flessenhals bij Zwolle wordt enorm ontlast. Ook is er minder spitsdruk op stations als Amersfoort en Utrecht.  Dat geeft Prorail en NS lucht in de totale treindienstregeling. Hierdoor krijgen ook bestaande routes via Zwolle en Utrecht  naar het Noorden en Oosten (ook Berlijn, Duitsland) meer ruimte.

Er ontstaan nieuwe goede spoorroutes naar bijvoorbeeld Duitslands tweede stad, Hamburg (1,8 mio inw.) en alles wat daar achter ligt. Verder worden plaatsen als Emmeloord, Heerenveen en Drachten verbonden met Lelystad en Groningen middels een spoor. 

In Flevoland, Fryslân en Groningen hebben alle aanliggende gemeentelijke en provinciale overheden zich hiervoor inmiddels positief opgesteld middels moties, die vaak (bijna) raads- of statenbreed werden aangenomen.

Geld

Dat geld is er wel. Het kan van het geld van het investeringsfonds van 50 miljard van ministers Erik Wiebes (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA). Het gaat om investeren, in 1/3 deel van Nederland en de bevolking. Zoals Jetten al zei in ‘Op1’. “Een treinrit van Groningen of Leeuwarden naar Amsterdam is de laatste 100 jaar met 10 minuten verkort… Nog steeds bijna 2,5 uur…”. We zijn 2020! Dat kan in een uur.
Ik gun de Randstad dé oplossing voor haar problemen. De Lelylijn.
Noordoost-Nederland is niet hun probleem. Het is hun oplossing. En ook de onze!

Durk Pool, De Harkema
Statenlid en vicevoorzitter VVD Fryslân (Amsterdam-Lake District)
portefeuille: o.a. wonen, ov en infrastructuur