Gemeenteraden mogen blijven vergaderen tijdens coronacrisis

Regio - Gemeenteraden mogen de komende tijd blijven vergaderen. Zij zijn uitgezonderd van het samenkomstverbod voor drie of meer personen, zoals dat sinds begin deze week geldt om het coronavirus in te dammen.

Dit blijkt uit de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, aan de voorzitters van alle veiligheidsregio’s in het land.

Wettelijk verplichte samenkomst

Alle evenementen en activiteiten waarvoor een vergunning bij de gemeente moet worden aangevraagd zijn tot 1 juni verboden op grond van de samenkomstregeling. De vergaderingen van de gemeenteraad en de Tweede Kamer zijn van dat verbod uitgezonderd omdat het wettelijk verplichte samenkomsten zijn. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de bijeenkomsten van de gemeenteraden: er mogen niet meer dan honderd personen aanwezig zijn. Ook moeten alle aanwezigen 1,5 meter afstand houden.

Besluitvorming

Het beraadslagen en besluiten door een gemeenteraad moet plaatsvinden volgens de in de gemeentewet voorgeschreven regels. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft samen met de Vereniging van Griffiers en de commissie Raadsleden en Griffiers de minister van Binnenlandse Zaken verzocht om zo snel mogelijk te komen met regels om digitaal vergaderen en digitaal besluitvorming wettelijk mogelijk te maken.

Bron: Raadsleden.nl