Geothermieproject ACL van start

Luttelgeest - In Luttelgeest zijn plantenkwekerij Bernhard Groep en paprikateler Tas Paprika gestart met de realisatie van Aardwarmtecombinatie Luttelgeest (ACL).

Nu de projectfinanciering van het geothermieproject gerealiseerd is, zetten beide bedrijven een belangrijke stap richting verduurzaming en wordt er in de toekomst nauwelijks nog aardgas gebruikt om de kassen in Luttelgeest te verwarmen.

Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is lokale duurzame warmte uit de grond voor de verwarming van huizen, kassen en industrie. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt, waardoor vervolgens de warmte eruit wordt gehaald.

Voor het project in Luttelgeest zijn drie putten nodig -de zogenoemde triplet- om de warmteproductie te kunnen behalen. De pomp zorgt ervoor dat het afgekoelde water terugstroomt in dezelfde aardlaag waarna het weer opwarmt.

11 miljoen kuub aardgas

ACL ligt volledig in lijn met de doelstellingen voor een klimaatneutrale glastuinbouw in 2050. Met de ontwikkeling van de aardwarmtebron in Luttelgeest wordt een forse stap gezet. De op circa 1.800 meter diepte gewonnen aardwarmte zorgt voor een jaarlijkse besparing op aardgas van circa 11 miljoen m3. Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik van zo’n 7.300 huishoudens. Vanaf de voor medio 2021 geplande ingebruiknamedatum zal ACL daarmee een mooie bijdrage leveren aan de energietransitie in de provincie Flevoland.

Bram Bernhard, directeur Bernhard Group: ‘We hopen een inspiratie te kunnen zijn voor andere tuinders in de provincie die willen verduurzamen. Alleen al in Luttelgeest zijn nóg drie locaties beschikbaar waar naar aardwarmte kan worden geboord.’

Samenwerking

Aardwarmte Combinatie Luttelgeest is een initiatief van aandeelhouders Bernhard Groep en Tas Paprika. Zij zijn ook de beoogd afnemers van de warmte. In een later stadium worden andere tuinders aangesloten. In de afgelopen jaren heeft ACL intensief samengewerkt met de in geothermieprojecten gespecialiseerde aannemer GERF. GERF is onderdeel van het Duitse beursgenoteerde Daldrup & Söhne AG en is verantwoordelijk voor de realisatie van het triplet, de bouw van de bovengrondse installaties en het distributienet.

De provincie Flevoland heeft als vergunningverlener een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het project. Daarnaast faciliteerde de provincie bij het aantrekken van de EFRO subsidie én de realisatie van de financiering.