Kerken: ‘Op afstand verbinding brengen’

Emmeloord - De coronacrisis vraagt creativiteit van kerken om de kudde samen te houden. ‘Op afstand verbinding tot stand brengen’, is volgens predikant Hedy Cappon van de Protestantse Gemeente Emmeloord waar het omgaat.

De PG Emmeloord houdt online kerkdiensten in samenwerking met de PKN Bant, Creil-Espel. ‘In Emmeloord hebben we de faciliteiten en dus trekken we hierin gezamenlijk op.’ De dominee wordt bijgestaan door een minimale kerkenraad en af en toe is er livemuziek in de kerk. ‘We hebben al een bandje gehad, een zangeres met pianist en op Palmpasen hadden we een zogenaamde knip-en-plakdienst, waarbij mensen thuis opgenomen muziek konden insturen.’

Facebook

Verder wordt door middel van Facebook de onderlinge verbondenheid ervaren. ‘Mensen sturen beelden van hoe ze de dienst beleven in de huiskamer.’ Ook is er een Kind-op-Schoot-Paasviering met 'dominee Beer' online. Zondag 12 april komt het filmpje online, zodat gezinnen zelf kunnen bepalen wanneer ze het willen kijken.

Ook in de christelijk gereformeerde kerk De Hoeksteen leidt de coronacrisis tot creatieve vieringen, vertelt predikant Bram Hofland. ‘Nadat op 12 maart aangekondigd werd dat we geen kerkdiensten meer konden houden, hebben enkele technische gemeenteleden er voor gezorgd dat er een camera in de kerk kwam en werd een beeldverbinding gemaakt met een eigen YouTube kanaal. We hadden die plannen al, maar de corona heeft het versneld. Op zondag 15 maart was het al gerealiseerd.’

YouTube

De kerkdiensten in de Hoeksteen kunnen de gemeenteleden via YouTube volgen en ze kunnen met een speciale chat ook nog contact met elkaar hebben. ‘Het lijkt wel dat we nu digitaal nog meer met elkaar verbonden zijn dan toen we lijfelijk contact mochten hebben’, stelt Hofland tevreden vast. Gemeenteleden die minder handig zijn met de vooruitgang worden geholpen om via het YouTubekanaal bij de diensten te zijn. ‘En in een enkel geval doen we het op de oude manier, via het kastje. Dat werkt ook prima.’ Afgelopen zondag vierde de kerk samen het avondmaal op afstand. ‘Iedereen thuis samen met brood en wijn.’

Bisdom Utrecht

Pastoor Victor Maagd van de Emmaüsparochie vertelt dat de H. Michaëlkerk niet beschikt over faciliteiten voor een livestreaming van vieringen. Om die reden heeft hij na enig wikken en wegen aansluiting gezocht bij de parochies in Steenwijkerland, Oostelijk Flevoland en Kampen/Zwolle. Vanuit de basiliek in Zwolle worden gestreamde missen verzorgd. ‘Op de tv is ook iedere zondag een mis te zien, maar nu de crisis langer duurt, is het voor de parochianen wel mooi om af en toe een bekend en vertrouwd gezicht te zien.’

De samenwerking met deze buren is overigens wel bijzonder zegt Maagd, omdat deze parochies namelijk bij het bisdom Utrecht horen, terwijl de Emmaüsparochie bij Groningen hoort. Dat vertrouwde gezicht van pastoor Maagd is overigens zondag om 10.00 uur te zien op Omroep Flevoland, die de Paasmis vanuit de kerk in Emmeloord uitzendt. ‘Een paasdienst uiteraard zonder bezoekers, maar de kerkgangers kunnen de liturgie downloaden van de site.’

Sinds de uitbraak van de coronacrisis in Nederland heeft Maagd de deuren van de H. Michaëlkerk opengezet. ‘Mensen kunnen er een kaarsje aansteken en er klinkt muziek. Een intieme plek om tot gebed te komen.’

Bidstond via skype

De Vrije Baptistengemeente De Fontein in Emmeloord was goed voorbereid op de coronacrisis. In die zin, de gemeente had al een livestream. ‘Dat was een voordeel. We hadden net investeringen gedaan voor drie camera’s. We maken er volop gebruik van’, vertelt voorganger Bert Boer. Naast de zondagse viering houdt Boer tweemaal per week een een bemoedingsboodschap via de livestream. Verder worden er bidstonden gehouden via skype en vergadert ook de raad via deze tool. ‘Het is mooi om te zien hoe iedereen op de situatie inspeelt. ‘Jongeren doen spontaan boodschappen voor ouderen. Het is fantastisch. Maar het blijft een rare tijd, want ik sta in een nagenoeg lege kerkzaal met het muziekteam tegen een kale muur te spreken.’

Veel kerken in Noordoostpolder bieden een livestream kerkdienst. Kijk op de site van uw kerk voor informatie. Ook kerkdiensten van de in dit artikel genoemde kerken kunnen bezocht worden via de websites.

Cees Walinga