Zorgpersoneel wordt getest op Covid-19 in Lelystadse loods

Lelystad - GGD Flevoland heeft een leegstaande loods in Lelystad ingericht als testlocatie voor het testen van het zorgpersoneel. Met ingang van deze week kan zorgpersoneel dat in direct contact staat met hun patiënten en cliënten daar getest worden op Covid-19.

Alleen op afspraak

GGD Flevoland geeft hiermee uitvoering aan het nieuwe landelijke testbeleid voor medewerkers in de zorg. De tests worden alleen op afspraak in samenspraak met de zorginstelling afgenomen.

Het gaat hierbij om medewerkers met recent ontstane klachten passend bij Covid-19 (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, keelpijn). De categorie omvat alleen medewerkers werkzaam in de huisartsenzorg, verloskunde, verpleeg- verzorgingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ggz en ambulancepersoneel.

Uitslag na maximaal twee dagen

Aanmelding voor deze specifieke, op de beroepsgroep gerichte corona-test, gebeurt uitsluitend op afspraak via de leidinggevenden van de zorginstellingen. Bij de ingang van de locatie wordt hierop gecontroleerd. De uitslag van de test duurt maximaal twee dagen. Zodra de uitslag bekend is, wordt de geteste zorgmedewerker geïnformeerd over de uitslag.

Zorgpersoneel met direct cliënt- en patiënt contact loopt potentieel risico op besmetting met corona en kan dus de ziekte Covid-19 oplopen. De rijksoverheid vindt het van groot belang dat de continuïteit van zorg voor kwetsbare personen niet in gevaar komt. Dat is de reden waarom het nieuwe testbeleid is uitgebreid naar zorgpersoneel.