STOPPELS | Respect

Mijn vorige column ging over de zin en onzin van bestuurlijk handelen. Een kritische noot die liet zien hoe de politiek vaak mee gaat in de waan van de dag, soms op goede gronden maar vaker voor eigen ego en politiek gewin. Een opmerkelijk staaltje daarvan zagen we recent in de kamerdebatten over de aanpak van de coronacrisis.

Corona heeft plotseling op mysterieuze wijze de wereld in haar greep. Het toont aan hoe kwetsbaar de moderne samenleving is, die we toch als bijna onaantastbaar achtten. Wat mij vooral verbaasde is hoe verweven wij zijn geraakt met alles en iedereen. Plotseling zien wij dat bijna alle nationaliteiten overal in de wereld opduiken. Zakelijk, vakantie, ontwikkelingshulp, stedentripjes, backpackers. En ook nog een meisje uit Zwolle dat al anderhalf jaar in een klein dorpje helemaal alleen in het zuiden van India woont. En die daar nu met de nek wordt aangekeken omdat zij als Europeaan in de ogen van het dorp de brenger van corona zou zijn. In India worden de Chinezen en Europeanen door velen gezien als de brengers van dit en ander onheil.

Kamerdebat

Terwijl de wereld in paniek scheen te raken zagen we in de persoon van Mark Rutte de echte leider opstaan. Zelfverzekerd, vertrouwend op de wetenschap en het gezonde verstand van ons als burgers zette hij de lijnen uit. Eerlijk zeggend,” ik weet ook niet wat wel of niet werkt”, maar zo gaan we het doen”. Ik had daar diep respect voor.

In een kamerdebat van maar liefst 10 uur probeerden D’66, Groen Links, de PVV en Forum hem en zijn team onderuit te halen. Uit puur politiek gewin. Alsof zij de kennis in pacht hadden. Veel slechter heb ik het nog niet gezien. “Als het water zakt, komen de wrakken boven” is het aloude gezegde. Die hebben we dus nu gezien. Esther Ouwehand, Partij voor de Dieren, maakte het wel heel erg bont door te stellen dat we KLM niet zouden moeten redden omdat die niet zou passen in de “nieuwe economie”. Hoe ziek kun je zijn?

De coronacrisis gaat heel veel kosten. Het kabinet van Rutte is bereid diep in de buidel te tasten en dat moet ook. Is trouwens ook geld dat we met zijn allen hebben géspaard en béspaard de laatste 10 jaar. In die zin is het eigenlijk ook gewoon “ons” geld. We spreken dus óns spaarpotje aan. En zo hoort het ook. We verdienen dat wel weer terug in de komende 10 jaar.

Quote 500

Ik heb even gegoogeld in de “Quote 500”. Gezamenlijk vermogen € 183 miljard. Wat zou het mooi zijn als zij, als rijksten van Nederland, oom een geste zouden doen en 20% van hun vermogen dat zij, terecht, in en aan Nederland hebben verdiend (35 miljard) in een “Quote Fonds” zouden stoppen om mee te helpen Nederland er weer boven op te krijgen. Dan houdt John de Mol toch nog ruim 2 miljard over. Moet toch genoeg zijn zou ik denken.

Of deze crisis de wereld anders maakt? Ik hoop het, maar kijkend naar de historie moeten we bekennen dat de mens maar weinig leert. Ik hoop het niet maar ik vrees dat over, pakweg, 5 jaar het weer “business as usual” is. Op naar de volgende crisis.

Darwin

Darwin concludeerde dat “niet de sterkste overwint, maar degenen die zich het beste aanpassen”. En daar zijn we als Hollander best wel goed in.

En voor nu, alle respect voor Mark Rutte en zijn team. Gelukkig dat we in deze tijd zulke leiders hebben. En als over een jaar iemand hem vraagt “hoe gaat het met Nederland?” dat hij kan zeggen “Arm(er), maar gezond”.


Peter N. Blauw

Peter N. Blauw