Innovatiefonds bibliotheken Flevoland open voor ideeën

Regio - De hele maand mei is het Innovatiefonds bibliotheken Flevoland opengesteld voor innovatieve projecten.

Het fonds wil bevorderen dat organisaties, verenigingen en ondernemers in innovatieprojecten samenwerken met Flevolandse bibliotheken. Zo kan de bibliotheek vernieuwen en haar maatschappelijke waarde houden. Per project is een subsidie van maximaal 20.000 euro beschikbaar.

Een deel vam de subsidie is bestemd voor de bibliotheken zelf om hun dienstverlening te vernieuwen. Het andere deel is voor projecten van andere partijen die door samenwerking met een Flevolandse bibliotheek de innovatie stimuleren. Voorwaarde is dat zowel de bibliotheek als de andere partij de vruchten plukt van het project.

Eerdere innovatieprojecten

Stichting URBN Village realiseert de pilot de URBN Lounge, een laagdrempelige plek voor en door jongeren in Lelystad. Hier kunnen zij inspiratie opdoen en jongerencoaches ontmoeten. De bibliotheek onderzoekt hoe ze samen met de jongeren de bibliotheekfunctie kan vernieuwen.

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland maakt mensen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische/psychosociale problematiek en mensen met een taalachterstand wegwijs in de democratie. Dat gebeurt met de interactieve expositie ‘De Democratiefabriek’ en de activiteit ‘Stemmen kun je leren’.

Natuur- en Milieufederatie Flevoland organiseert met vestigingen van de FlevoMeer Bibliotheek inwonersbijeenkomsten over circulariteit. De bibliotheek zorgt bij elke bijeenkomst voor een passende selectie uit de collectie, met aandacht voor lokale en regionale initiatieven.

Nieuwe projectaanvragen

Heeft u als welzijnsorganisatie, dorpsvereniging, culturele instelling, zorgorganisatie, school, bedrijf, sportvereniging of andere organisatie een mooi idee voor een innovatieproject in het najaar? Bekijk de mogelijkheden en voorwaarden op flevoland.nl/loket/loketoverview/innovatiefonds-bibliotheekfunctie-flevoland-2018-2. Een aanvraag indienen kan van 1 tot en met 31 mei.