Chatten met de wijkagent

Aangeboden door: Hoyhoy

De wijkagent moet in de komende jaren weer een meer prominente rol gaan innemen in de samenleving. Hij of zij kent haar wijken, kent bewoners met bijzondere behoeften en veel voorkomende vraagstukken. Binnenkort kan er met de wijkagent worden gechat.

Drempelverlagend beleid voor veiligheid

Mede door de situatie rondom de verspreiding van het coronavirus werd op 22 en 23 maart geëxperimenteerd met een virtueel politiebureau voor bewoners van de Noordoostpolder. Door middel van een speciale pagina die men kon bereiken via Facebook was het mogelijk om direct contact te krijgen met agenten. Deze wijkagenten konden direct een duidelijke reactie plaatsen via het forum. Uiteraard is het in deze tijd van groot belang dat ook de inwoners van deze regio zo min mogelijk met elkaar in contact komen. Vanwege de door de overheid gestelde beperkingen heeft de politie in samenwerking met de wijkagenten gezocht naar een laagdrempelige manier voor burgers om met hen in contact te komen.

Online aangifte doen

Uiteraard is een virtueel politiebureau niet alleen een goede oplossing wat betreft het doen van meldingen. Met name gezinnen en personen die minder valide zijn, geven aan het zeer prettig te vinden dat men via het eenvoudig te gebruiken Facebook bijvoorbeeld een aangifte kan afhandelen. Tevens kan men bij de wijkagenten terecht voor waardevolle tips en het maken van meldingen omtrent zorgen over de directe woonomgeving. Bij gebleken succes zal het virtuele loket langer blijven bestaan. Dit experiment zal zeer waardevol zijn bij het bepalen van een eventuele behoefte aan een dergelijke laagdrempelige manier om te communiceren met de lokale politie.

Inbraken en aangiftes

Het aantal woninginbraken is in de maanden waarin het coronavirus in Nederland voorkomt gedaald. Desalniettemin komen er nog steeds inbraken voor, met name in bedrijfspanden die minder worden gebruikt omdat de meeste werknemers thuiszitten. Naast het aanbrengen van veilige sloten in de woning of in het bedrijfspand en het eventueel installeren van een video deurbel of een geavanceerd alarmsysteem, kan men meer doen om kosten door inbraak en diefstal te voorkomen. Op het actuele 112 nieuws kan men zien of er in de eigen buurt inbraken hebben plaatsgevonden.

Een inboedelverzekering vergelijken op uitstekende voorwaarden en vergoedingen helpt wellicht niet bij het trauma na een inbraak in huis. Wel helpt de uitkering van een dergelijke verzekering bij het vervangen van gestolen eigendommen. Overigens is het doen van aangifte bij de politie bij inbraak of schade een vereiste van de meeste inboedelverzekeringen. Pas na het doen van aangifte kan men een schadeclaim indienen, meestal onder vermelding van het aangiftenummer en het meesturen van een digitale aangifte bij de politie. Let dus bij het inboedelverzekering vergelijken voor het afsluiten van de polis goed op de voorwaarden.