Motie voor opvang jonge vluchtelingen

Emmeloord - De fracties van GroenLinks en PvdA willen dat de gemeente Noordoostpolder zich aansluit bij de oproep om vluchtelingenkinderen in Nederland op te vangen en er bij het Rijk voor gaat pleiten om een ander standpunt in te nemen.

De partijen dienen daartoe maandag een motie in tijdens de raadsvergadering. Volgens Hylke Hekkenberg (GroenLinks) spreekt er niet voldoende urgentie uit het huidige besluit van het kabinet. Het kabinet wil de Griekse regering helpen met het opzetten van een voogdij-instelling in Griekenland, waar 48 vluchtelingenkinderen opgevangen kunnen worden. Het kabinet verwacht op die manier in 3 jaar tijd 500 kinderen te helpen.

Kwetsbare kinderen

‘Deze kwetsbare kinderen moeten zo snel mogelijk uit deze situatie worden gehaald en niet nog maanden of zelfs jaren moeten wachten tot er een plek vrij komt. Des te meer nu er sprake is van oplopende spanningen en de dreiging van een uitbraak van corona.’

Henk van der Linde (PvdA-Nop) is van mening dat de laatste toezegging van burgemeester Westmaas om zich in te willen zetten wanneer de vraag concreet wordt te afwachtend is en verzoekt met deze motie om directe inzet van de gemeente.

Defence for Children

Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children roepen op, na verzoek van de Griekse regering, om de helft van de 5000 minderjarige alleenstaande kinderen in Griekse kampen elders in Europa te plaatsen. Nederland zou er 500 op moeten nemen. 50 gemeenten, vertegenwoordigers van kerken en moskeeën, artsen, wetenschappers en hulporganisaties steunen de oproep gesteund. In april deed de Europese commissie ook een oproep aan de lidstaten.