D66 NOP wil biomassa aan banden leggen

Emmeloord - De fractie van D66 in de gemeente Noordoostpolder komt in de raadsvergadering van donderdag 28 mei met een motie die de rol van biomassacentrales in de energietransitie moet uitbannen. De motie wordt ondersteund door diverse andere fracties, waaronder PvdA, SP, GroenLinks en ONS.

Volgens D66- fractievoorzitter Wim van Wegen ligt het gebruik van biomassa als onderdeel binnen een CO2-neutrale energievoorziening momenteel terecht onder vuur. ‘Uit steeds meer onderzoeken komt naar voren dat de verbranding van biomassa om energie op te wekken een negatieve impact heeft op het milieu, de luchtkwaliteit en de volksgezondheid. Volgens Europese richtlijnen wordt biomassa momenteel weliswaar nog als CO2-neutraal beschouwd, maar er zijn sterke signalen dat hier verandering in komt’, aldus Van Wegen.

 

Echt schone energie

Van Wegen hamert erop dat het opwekken van schone energie essentieel is om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen, maar benadrukt dat deze schone energiebronnen wel daadwerkelijk tot minder schadelijke uitstoot voor het klimaat moeten leiden. ‘Dat is bij biomassacentrales, klein- of grootschalig, niet het geval. Laten we onszelf niet voor de gek houden door te doen alsof verbranden van biomassa wél duurzaam is en ons richten op écht schone energiebronnen’, stelt de fractievoorzitter van D66 Noordoostpolder.

Met de motie willen de indieners het college in Noordoostpolder oproepen om zich als gesprekspartner en mede-ontwikkelaar van de Regionale Energie Strategie (RES) Flevoland in te zetten voor een ban op biomassacentrales in de provincie.

Nederland is onderverdeeld in 30 regio’s die elk met een strategie moeten komen om hun bijdrage aan een transitie naar een duurzame en CO2-arme energieopwekking te leveren. ‘Op de rest van het land hebben we geen directe invloed, maar we hopen dat goed voorbeeld goed doet volgen en onze oproep ook in andere regio’s navolging vindt.’