HGC Urk: 'Geen muziekinstrumenten in kerkdienst'

Urk – Het Hervormd Gereformeerd Comité Urk (HGCU) wijst het gebruik van muziekinstrumenten tijdens de kerkdiensten af. Met een serie podcasts op haar site wil ze bereiken dat andere christenen zich gaan bezinnen op de muzikale begeleiding in kerkdiensten.

Sinds 31 december 2015 wordt de samenzang binnen de HGCU gedaan met behulp van een voorzanger. De HGCU heeft sinds kort op haar website een serie podcasts gepubliceerd waarin het gebruik van het orgel in de eredienst wordt afgewezen.

Het bestuur van het Hervormd Gereformeerd Comité Urk laat zich inspireren door het Bijbelse en puriteinse standpunt van het normatieve principe van eredienst. Dit principe houdt in dat alleen de zaken die uitdrukkelijk door God zijn voorgeschreven, in de eredienst in praktijk worden gebracht. 

Orgel

Het gebruik van een orgel is in de tijd van het Nieuwe Testament niet voorgeschreven en daarom mag een orgel ook niet worden gebruikt in de kerkdienst van een christelijke gemeente. Het HGCU staat in het omgaan met dit Bijbelse principe in de lijn van reformatoren als Zwingli, Calvijn en Knox. Ook de Nationale Synodes van Dordrecht in 1574 en 1578 wilden het orgel uit de kerkdienst weren.

Podcasts

De serie postcasts is gebaseerd op de artikelenserie “Het gebruik van muziekinstrumenten in de eredienst” en is te vinden op de website www.hgcu.nl/lezenswaardig/ De artikelenserie is al langer te vinden op deze website. De bovengenoemde serie bevat vier onderdelen: het gebruik van muziekinstrumenten in de kerkgeschiedenis, het gebruik van muziekinstrumenten in de oudtestamentische tijd, de plaats van muziekinstrumenten in de nieuwtestamentische tijd en diverse tegenwerpingen die worden beantwoord. De artikelenserie heeft zijn oorsprong in een artikelenserie van de Schotse dominee K.M. Watkins die hij publiceerde in ‘The Free Presbyterian Magazine’. 

In lijn met historie

Het Hervormd Gereformeerd Comité Urk is met dit standpunt een vreemde eend in de bijt van reformatorisch Nederland. Waarschijnlijk is HGCU de enige reformatorische evangelisatie waarin de gemeentezang plaatsvindt zonder orgelbegeleiding. Historisch gezien is dit niet zo vreemd: “Wist u dat tot de achtste eeuw na Christus er in geen enkele kerk muziekinstrumenten werden gebruikt voor de begeleiding van de gemeentezang? Wist u dat pas rond de 13e eeuw na Christus muziekinstrumenten in de kerken gemeengoed werden? Maar ook dat ze enkele eeuwen later door verschillende reformatoren weer werden verworpen?”